Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku

Okresné riaditeľstvo PZ vo Svidníku

Sovietskych hrdinov 200/35, 089 01 Svidník
Telefón 0961-85-1111 (tel. ústredňa)
Fax 0961-85-3109

Vedenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. JUDr. JAROSLAV SUVÁK
telefonický kontakt 0961-85-3101    fax 0961-85-3109

Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Ing. ĽUBOŠ JACKANIN
telefonický kontakt 0961-85-3102    fax 0961-85-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Ing. RADOVAN KRIŽANOVSKÝ
telefonický kontakt 0961-85-3601    fax 0961-85-3609

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. JUDr. Jozef VASILIŠIN
telefonický kontakt 0961-85-3400    fax 0961-85-3109

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. JUDr. PETER MATKOBIŠ
telefonický kontakt 0961-85-3500    fax 0961-85-3509

Vedúci vnútorného oddelenia: plk. Ing. JOZEF GOGOĽ
telefonický kontakt 0961-85-3110    fax 0961-85-3109

 STRÁNKOVÉ DNI, HODINY A TELEFONICKÉ KONTAKTY

 UŽITOČNÉ RADY A INFORMÁCIE 

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie Telefón Fax Územná pôsobnosť

OO PZ Svidník
Ul. Sov. hrdinov 200/35
089 01 Svidník

 0961853705  0961853709 mesto Svidník a obce Belejovce, Beňadikovce, Bodružal, Cernina, Cigla, Dlhoňa, Dobroslava, Dubová, Havranec, Hrabovčík, Hunkovce, Jurková Voľa, Kapišová, Kečkovce, Korejovce, Krajná Bystrá, Krajná Poľana, Krajná Porúbka, Krajne Čierno, Kružlová, Kurimka, Ladomírová, Medvedie, Mestisko, Miroľa, Mlynárovce, Nižná Jedľová, Nižná Pisaná, Nižný Komárnik, Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Nová Polianka, Príkra, Pstriná, Rakovčík, Rovné, Roztoky, Stročín, Svidnička, Šarbov, Šarišský Štiavnik, Šemetkovce, Vagrinec, Vápeník, Vyšná Jedľová, Vyšná Pisaná, Vyšný Komárnik, Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík

OO PZ Stropkov
Hlavná 74
091 01 Stropkov

 054/7422333

 0961853735

 0961853739 mesto Stropkov a obce Baňa, Breznička, Bukovce, Bystrá, Duplín, Gribov, Havaj, Chotča, Kožuchovce, Krušinec, Makovce, Malá Poľana, Miková, Oľšavka, Potoky, Potočky, Staškovce, Šandal, Tisinec, Varechovce, Veľkrop, Vislava, Vladiča, Vojtovce, Vyškovce, Turany nad Ondavou, Breznica, Brusnica, Bžany, Jakušovce, Kolbovce, Korunková, Krišľovce, Kručov, Lomné, Miňovce, Mrázovce, Nižná Olšava, Soľník, Tokajík, Vyšná Olšava, Vyšný Hrabovec

OO PZ Giraltovce
Bardejovská 9
087 01 Giraltovce

 054/7322333

 0961853905

 

 0961853909

 

mesto Giraltovce a obce Dukovce, Fijaš, Kalnište, Kobylnice, Kračúnovce, Kuková, Lúčka, Lužany pri Topli, Matovce, Mičakovce, Okrúhle, Radoma, Soboš, Štefurov, Valkovce, Železník, Želmanovce

OO PZ Turany nad Ondavou

  

  Obvodné oddelenie Turany nad Ondavou boli dňom 31. 01. 2015 zrušené a územná pôsobnosť bola pričlenená k OO PZ Stropkov.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy