Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2021, nedeľa
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku

 

Vedenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. JUDr. JAROSLAV SUVÁK
telefonický kontakt 0961-85-3101    fax 0961-85-3109

Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Ing. ĽUBOŠ JACKANIN
telefonický kontakt 0961-85-3102    fax 0961-85-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Ing. RADOVAN KRIŽANOVSKÝ
telefonický kontakt 0961-85-3601    fax 0961-85-3609

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. JUDr. Jozef VASILIŠIN
telefonický kontakt 0961-85-3400    fax 0961-85-3109

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. JUDr. PETER MATKOBIŠ
telefonický kontakt 0961-85-3500    fax 0961-85-3509

Vedúci vnútorného oddelenia: plk. Ing. JOZEF GOGOĽ
telefonický kontakt 0961-85-3110    fax 0961-85-3109

  


STRÁNKOVÉ DNI, HODINY A TELEFONICKÉ KONTAKTY

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v súvislosti s trvaním núdzového stavu je pri vstupe do budovy a pri čakaní na vybavenie potrebné dodržiavať všeobecné štandardy zverejňované na www.korona.gov.sk, najmä povinnosť prekryť horné dýchacie cesty rúškou, vykonávať dezinfekciu rúk a dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup.

Všeobecné podmienky vstupu občanov na pracoviská dopravných evidencií, dokladov a zbraní

Vstup občana na vybavenie agendy evidencie vozidiel, vydávania občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných pasov a agendy zbraní a zbrojných preukazov sa umožňuje:

 1. osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 2. osobe, ktorá bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,
 3. osobe, ktorá bola očkovaná vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
 4. osobe, ktorá bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania,
 5. osobe, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,
 6. osobe, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní,
 7. osobe, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 8. osobe nad 65 rokov veku,
 9. dieťaťu do desiatich rokov veku,
 10. osobe, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 11. osobe dispenzarizovanej so závažnou poruchou autistického spektra,
 12. osobe dispenzarizovanej pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 13. onkologickým pacientom po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby
  s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 14. osobe, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,

Na úseku dopravných evidencií

a)    vykonávanie všetkých druhov evidenčných úkonov,

b)   rezerváciu na konkrétny čas na dopravnom inšpektoráte preukazuje občan potvrdením o online rezervácii (preukázaním doručenej SMS správy), pričom vstup na pracovisko mu umožniť maximálne 5 minút pred stanoveným termínom; ak bol klient objednaný na vybavenie na konkrétny čas, ale nevie preukázať potvrdenie rezervácie, umožniť mu v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadať lístok na vybavenie úkonu,

e)   doručovanie všetkých osvedčení o evidencii časť I na adresy uvedené občanmi, nie na pracoviská vydávania dokladov,

Od 3. mája budú na pracovisku evidencie vozidiel prednostne vybavovaní občania, ktorí boli vopred objednaní na vybavenie a občania, ktorým sa nepodarilo objednať, ale vybrali si poradové číslo z kiosku vyvolávacieho systému.

Od 17. mája  bude vybavovanie klientov systémom, kedy v

 • pondelok, stredu a piatok sa budú môcť vybavovať len klienti, ktorí neboli vopred objednaní a vybrali si poradové číslo z kiosku vyvolávacieho systému,
 • utorok a štvrtok budú vybavovaní len vopred objednaní klienti.

Na úseku dokladov

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru budú zabezpečovať činnosti na úseku:

a)  občianskych preukazov - vykonávanie všetkých druhov evidenčných úkonov, s výnimkami:

 • nebude zabezpečované štandardné vydávanie certifikátov pre vytvorenie KEP, nakoľko je možné využiť elektronickú službu na to zriadenú; v týchto prípadoch je na vyžiadanie možné občanovi vydať aj čítačku eID kariet,
 • spôsob doručovania občianskych preukazov na adresu občana je potrebné uprednostňovať, pokiaľ občan nežiada o doručenie na konkrétne oddelenie dokladov,

b)  vodičských preukazov - vykonávanie všetkých druhov evidenčných úkonov bez obmedzení,

c)  cestovných pasov - vykonávanie všetkých druhov evidenčných úkonov bez obmedzení.

Na úseku zbraní a streliva

Vykonávanie všetkých druhov evidenčných úkonov bez obmedzení.

UŽITOČNÉ RADY A INFORMÁCIE 

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Pozor znena sídla Obvodného oddelenia Policajného zboru v Stropkove.

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Stropkove bolo dňa 23. júna 2021 presťahované do nových priestorov, Šarišská 148/171 Stropkov.


Občanov vyzývame, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu. Pri vstupe do budovy a pri čakaní na vybavenie je potrebné dodržiavať všeobecné štandardy zverejňované na www.korona.gov.sk, najmä povinnosť nosenia rúšok alebo iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest, vykonávať dezinfekciu rúk a dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup.