Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi

23. 09. 2020

Od roku 1999 si každý september pripomíname Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Tento deň bol vyhlásený na Svetovej konferencii koalície proti obchodovaniu so ženami v bangladéšskej Dhake. Sexuálne násilie na ženách a deťoch je bohužiaľ i v našej spoločnosti stále pretrvávajúci fenomén. Tento deň je príležitosťou pre nás všetkých, aby sme sa hlbšie zamysleli nad spôsobmi, akými môžeme obetiam pomôcť a zároveň predchádzať obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu násiliu ako takému.

Je bežné, že obchodované ženy a deti zažívajú násilie a bývajú sexuálne zneužívané. Dôkazom toho je i fakt, že sexuálne vykorisťovanie bolo na Slovensku i v predošlom roku druhým najčastejším účelom obchodovania s ľuďmi. Alarmujúcim ukazovateľom je, že až polovica z týchto obetí boli deti. Základné informácie o znakoch obchodovania s ľuďmi, ako aj mnohé ďalšie užitočné a zaujímavé informácie o obchodovaní s ľuďmi môžete nájsť na nasledovnej stránke: http://www.minv.sk/?obchodovanie-s-ludmi-a-slovenska-republika

Ministerstvo vnútra SR preto vyzýva všetkých občanov k zvýšeniu vnímavosti voči svojmu okoliu. Obetiam sexuálneho zneužívania môžeme každý pomôcť tým, že si budeme všímať možné varovné signály. Tými môžu byť depresia, náhla zmena správania, zanedbávanie bežnej starostlivosti o seba, zhoršenie študijného prospechu alebo pracovnej výkonnosti, zmeny v stravovacích návykoch, zvýšené užívanie alkoholu alebo drog a iné. Pre viac informácii navštívte stránku: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/pomoc-obetiam#entry:1681

Pamätajte, je lepšie sa osobe prihovoriť a mýliť sa vo svojich predpokladoch, ako ju nechať samú so svojím bremenom. Pokiaľ ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi, alebo poznáte niekoho, kto sa mohol stať obeťou, volajte bezplatnú Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na čísle 0800 800 818.

Pokiaľ ste sa stali obeťou sexuálneho zneužívania, je tu pre Vás anonymná bezplatná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.

Ministerstvo vnútra SR pripomína, že v prípade, že ste sa stali obeťou sexuálneho zneužívania alebo obchodovania s ľuďmi, vždy sa môžete obrátiť na Políciu SR na známom čísle 158.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy