Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Pravidelné pracovné stretnutie Neformálnej siete národných spravodajcov alebo obdobného mechanizmu (NREM) pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi

05. 12. 2018

V dňoch 3.-4.12.2018 sa v Bruseli konalo pracovné stretnutie Neformálnej siete národných spravodajcov alebo obdobného mechanizmu (NREM) pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Za Slovenskú republiku sa ako národný spravodajca voči Európskej komisii v zmysle čl. 19 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV, stretnutia zúčastnili pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „IC MV SR“),pani riaditeľka JUDr. Martina Pussová a Mgr. Vladimír Koman.

Za Slovenskú republiku bola prezentovaná situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi, pokrok v rozširovaní národného referenčného rámca a jednotlivé školenia rôznych cieľových skupín v oblasti včasnej identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi. Takisto bola prítomným odprezentovaná preventívna kampaň Dobré rady pred vycestovaním (JPG, 87 kB)“ a spolupráca s dopravcami (Slovak Lines a.s., Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., Zväz autobusovej dopravy), centrami EURES a RegioJet a.s.. Predmetná preventívna akcia bola zo strany nielen európskej koordinátorky, ale aj ostatných zástupcov jednotlivých štátov Európskej únie veľmi pozitívne hodnotená a viaceré štáty prejavili o túto kampaň veľký záujem. Predbežne bola dohodnutá spolupráca s novou národnou koordinátorkou pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi pani ambasádorkou Rakúska Petrou Schneebauer a možné využitie materiálu „Dobré rady pred vycestovaním“ aj zástupcami Rakúska.

V rámci neformálnych stretnutí prebehlo aj stretnutie zástupcov IC MV SR  s národným koordinátorom pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi za Srbskú republiku pánom Mitarom Đuraškovićom za účelom prerokovania pokroku v spolupráci ohľadom situácie srbských občanov zamestnaných v Slovenskej republike. Národný koordinátor Srbskej republiky zároveň ocenil vzájomné vzťahy a snahu danú problematiku riešiť a poďakoval za doterajšiu spoluprácu.

Stretnutie Brusel 2018

Následne koordinátorka Európskej únie pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi pani Myria Vassiliadou, prezentovala veľký postup pri zbere dát v oblasti obchodovania s ľuďmi a spolu s eurokomisárom pre migráciu Dimitrisom Avramopoulosom slávnostne predstavili Druhú správu o pokroku v boji proti obchodovaniu s ľuďmi (2018) podľa požiadavky článku 20 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z  5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania s ľuďmi a správu Zber dát v oblasti obchodovania s ľuďmi v EÚ.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy