Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Pravidelné pracovné stretnutie Neformálnej siete národných spravodajcov alebo obdobného mechanizmu (NREM) pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi

05. 12. 2018

V dňoch 3.-4.12.2018 sa v Bruseli konalo pracovné stretnutie Neformálnej siete národných spravodajcov alebo obdobného mechanizmu (NREM) pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Za Slovenskú republiku sa ako národný spravodajca voči Európskej komisii v zmysle čl. 19 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV, stretnutia zúčastnili pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „IC MV SR“),pani riaditeľka JUDr. Martina Pussová a Mgr. Vladimír Koman.

Za Slovenskú republiku bola prezentovaná situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi, pokrok v rozširovaní národného referenčného rámca a jednotlivé školenia rôznych cieľových skupín v oblasti včasnej identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi. Takisto bola prítomným odprezentovaná preventívna kampaň Dobré rady pred vycestovaním (JPG, 87 kB) a spolupráca s dopravcami (Slovak Lines a.s., Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., Zväz autobusovej dopravy), centrami EURES a RegioJet a.s.. Predmetná preventívna akcia bola zo strany nielen európskej koordinátorky, ale aj ostatných zástupcov jednotlivých štátov Európskej únie veľmi pozitívne hodnotená a viaceré štáty prejavili o túto kampaň veľký záujem. Predbežne bola dohodnutá spolupráca s novou národnou koordinátorkou pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi pani ambasádorkou Rakúska Petrou Schneebauer a možné využitie materiálu „Dobré rady pred vycestovaním“ aj zástupcami Rakúska.

V rámci neformálnych stretnutí prebehlo aj stretnutie zástupcov IC MV SR  s národným koordinátorom pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi za Srbskú republiku pánom Mitarom Đuraškovićom za účelom prerokovania pokroku v spolupráci ohľadom situácie srbských občanov zamestnaných v Slovenskej republike. Národný koordinátor Srbskej republiky zároveň ocenil vzájomné vzťahy a snahu danú problematiku riešiť a poďakoval za doterajšiu spoluprácu.

Stretnutie Brusel 2018

Následne koordinátorka Európskej únie pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi pani Myria Vassiliadou, prezentovala veľký postup pri zbere dát v oblasti obchodovania s ľuďmi a spolu s eurokomisárom pre migráciu Dimitrisom Avramopoulosom slávnostne predstavili Druhú správu o pokroku v boji proti obchodovaniu s ľuďmi (2018) podľa požiadavky článku 20 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z  5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania s ľuďmi a správu Zber dát v oblasti obchodovania s ľuďmi v EÚ.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy