Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Schengenské hodnotenia v rokoch 2012 a 2013

Slovenská republika je už viac ako päť rokov členským štátom schengenského priestoru, pričom za tento krátky čas preukázala, že dokáže plniť všetky požiadavky, ktoré vyplývajú členským štátom zo schengenského acquis.

Úroveň implementácie schengenských štandardov v Slovenskej republike bola overená v priebehu schengenských hodnotení uskutočnených v rokoch 2005 až 2007. Vstupom do schengenského priestoru neskončila povinnosť SR a ďalším členským štátov dbať na plnenie schengenských štandardov. Na zabezpečenie udržiavania vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi slúžia aj periodické schengenské hodnotenia podľa vopred schváleného päťročného plánu.

rokoch 2012 – 2013 bola Slovenská republika spolu s Českou republikou, Poľskom, Maďarskom, Slovinskom, Maltou, Estónskom, Lotyšskom a Litvou znovu podrobená plánovanému hodnoteniu podľa schváleného harmonogramu.