Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Tlačové správy


:


V júli sa zmenili podmienky pre vstup štátnych príslušníkov tretích krajín na územie schengenského priestoru
20. 07. 2013

 Dňa 19. júla 2013 nadobudlo účinnosť nariadenie č. 610/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 562/2006 – Kódex schengenských hraníc.     Zmenený článok 5 Kódexu schengenských hraníc zavádza nové podmienky pre vstup štátnych príslušníkov tretích krajín na územie členských...

Kontrolný deň na východnej hranici
24. 06. 2013

Minister vnútra Robert Kaliňák prišiel neohlásene na kontrolný deň na východnú hranicu. V júli totiž Slovensko čaká kontrola vonkajšej pozemnej hranice schengenského priestoru. Slovensko je súčasťou päťročného plánu hodnotenia správneho uplatňovania schengenského acquis (pravidiel), ktoré sa vo...

V Luxemburgu zasadala Rada JHA
10. 06. 2013

Rada JHA (Justice and Home Affairs) - časť vnútorné veci v dňoch 6. a 7. júna 2013  na stretnutí v Luxemburgu v rámci zasadania zmiešaného výboru schválila nový hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overovanie uplatňovania schengenského práva. SR patrila medzi posledné štáty,...

Od 1. mája 2013 nadobúdajú účinnosť zmeny v cudzineckom zákone
22. 04. 2013

Novelu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov  ministerstvo vnútra vypracovalo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR.  Hlavným cieľom novely je zapracovanie európskeho práva do slovenskej legislatívy –  okruh štátnych príslušníkov tretích krajín,...

Slovensko sa pripojilo k Schengenskému informačnému systému druhej generácie
10. 04. 2013

Dňa 9. apríla 2013 Slovenská republika spoločne s ďalšími 27 štátmi spustila prevádzku Schengenského informačného systému druhej generácie, tzv. SIS II, ktorý plne nahrádza doterajší Schengenský informačný systém prvej generácie (SIS 1). Rozhodnutie o vybudovaní SIS II prijala Rada EÚ...

Rada ministrov pre spravodlivosť a vnútro v Bruseli rokovala o Schengene
08. 03. 2013

Podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák sa vo štvrtok 8. marca 2013  v Bruseli zúčastnil zasadnutia Rady ministrov pre spravodlivosť a vnútro. Hlavnými témami zasadnutia boli záležitosti súvisiace s problematikou fungovania Schengenu. Jedným z bodov...

Štátny tajomník MV SR Jozef Buček prijal štátneho tajomníka MV Rumunska Bogdana Tohăneanua
11. 01. 2013

SR podporuje vstup Rumunska do Schengenu Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Jozef Buček sa 10. januára 2013 stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra Rumunska Bogdanom Tohăneanuom. Témami rokovania boli najmä vstup Rumunska do Schengenského priestoru a spolupráca v oblasti...

Slovenská republika podporuje vstup Rumunska do Schengenu
10. 01. 2013

Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Jozef Buček sa 10. januára 2013 stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra Rumunska Bogdanom Tohăneanuom. Témami rokovania boli najmä vstup Rumunska do Schengenského priestoru a spolupráca v oblasti vnútorných záležitostí.  Vstup Rumunska...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy