Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2023, piatok
 

Minister vnútra Roman Mikulec rokoval v Moldavsku s ministerkou vnútra o aktuálnych témach

04. 05. 2023

mikulec-moldavsko-04052023b

Minister vnútra SR Roman Mikulec vo štvrtok 4. mája 2023  v Moldavsku rokoval s ministerkou vnútra Anou Revenco o viacerých dôležitých témach. Šéfovia rezortov vnútra diskutovali o vplyve vojny Ruska proti Ukrajine na bezpečnosť, o hybridných hrozbách, manažmente krízových situácii, nelegálnom obchode so zbraňami či tvrdými drogami, o ochrane hraníc pred nelegálnou migráciou a zefektívnenia medzinárodného hubu.

Moldavsko, ktoré sa aktívne uchádza o vstup do Európskej únie,  požiadalo o zdieľanie odborných skúseností aj v tejto oblasti.

Ana Revenco slovenského ministra vnútra informovala, že oblasť hybridných hrozieb vníma ako jednu z prioritných kríz, ktorú treba medzinárodne riešiť. Minister Roman Mikulec ju informoval, že na Slovensku je táto problematike aktívne uchopená prostredníctvom Centra boja proti hybridným hrozbám a problematika je riešená aj medzirezortne, pričom členovia vlády dostávajú v pravidelných intervaloch konkrétne informácie.

„Pracujeme na legislatívnom riešení, ktoré by umožnilo zakázať alebo zrušiť na sociálnej sieti profil šíriaci dezinformácie. Táto oblasť veľmi úzko súvisí aj s medzinárodnou spoluprácou a agendou Európskej únie, preto prosím, aby ste túto myšlienku podporili na medzinárodnej platforme," povedal na rokovaní v Moldavsku minister vnútra Roman Mikulec.

Roman Mikulec a Ana Revenco, za nimi generálny riaditeľ Kancelárie ministra vnútra SR Peter Dobos

Ana  Revenco poukázala tiež na problém s nelegálnym obchodom so zbraňami či drogovým dílerstvom v Moldavsku. Minister Roman Mikulec ju informoval o výsledkoch rezortu vnútra v tejto oblasti na Slovensku a prisľúbil zdieľanie odborných skúseností.

„Vieme kolegom z Moldavska ponúknuť školenia expertov, naša polícia má výborné výsledky aj v tejto oblasti. Za uplynulé tri roky sme pomerne aktívni v boji proti rôznym drogovým skupinám a páchateľom na území Slovenska," povedal minister Roman Mikulec.

Viceprezident Policajného zboru SR Branko Kišš na stretnutí informoval, že  polícia za posledné tri roky rozložila viaceré organizované skupiny, ktoré sa zaoberali obchodovaním s drogami. „Boli zadokumentované prípady obchodovania s drogami v hodnote niekoľko miliónov eur, tieto organizované skupiny vyrábajú predovšetkým metanfetamín," spresnil Branko Kišš.

 Rokovania v Moldavsku

Ministerka a minister diskutovali aj o nelegálnej migrácii. Roman Mikulec svoju kolegyňu informoval o konkrétnych krokoch rezortu vnútra v tejto oblasti za uplynulé mesiace, vyzdvihol aj aktivitu Slovenska voči Frontexu. Upozornil tiež na fakt, že EK musí byť efektívnejšia smerom k členským krajinám a readmisným dohodám.

Slovensko pomáha Moldavsku dlhodobo aj v rámci projektu EÚ. Pod záštitou rozvojového programu Európskej komisie bola v decembri 2005 zriadená podporná hraničná misia EUBAM na území Ukrajiny a Moldavska. Úlohou misie je zabezpečiť obidvom vládam koordinovanú asistenciu v oblastiach hraničnej polície a colnej správy formou monitoringu, prípravy, výcviku a vzdelávania v súlade so štandardmi EÚ, a zároveň má prispieť k urovnaniu konfliktu v tzv. podnesterskej oblasti.

Do hraničnej misii EUBAM sa slovenskí policajti začali aktívne zapájať od roku 2009, keď SR bolo na misii zastúpené 4 policajtami, následne  boli zapájaní v počtoch od troch až štyroch každý rok. Zúčastňovali sa na spoločných projektoch medzi Ukrajinou a Moldavskom, ktoré boli zamerané na predchádzanie, odhaľovanie a zabránenie páchania cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj na odhaľovanie pašovania tovaru, ľudí, drog a zbraní v kontrolovanom priestore.

Celkovo bolo od roku 2009 na EUBAM misiu vyslaných cca 15 policajtov.

„Na Slovensku tiež prostredníctvom NAKA plánujeme kolegom z Moldavska a Ukrajiny poskytnúť dva expertné workshopy. Cielené budú na prepojenie kriminálnej polície a služobnej kynológie so zameraním na vyhľadávanie zbraní," povedal minister R. Mikulec.

Cieľom bude  zosúladenie metodík na vyhľadávanie zbraní služobnými psami, výmena skúseností a informácií v súvislosti s pašovaním zbraní a ďalšie.

Ministerstvo vnútra tiež ponúklo pomoc Moldavsku pri budovaní integrovaného riadenia hraníc a to výmenou informácií, návštevou expertov na Slovensku  a zdieľaním  skúseností pri riešení technického zabezpečenia hranice.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy