Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Ministri vnútra rokovali o znižovaní nárastu nelegálnej migrácie zo západného Balkánu, prevažne zo Srbska

03. 10. 2022

mikulec-rakusan-oktober2022

Situácia v súvislosti s nelegálnou migráciou bola dôvodom mimoriadneho spoločného rokovania ministrov vnútra Slovenska, Českej repuliky, Rakúska a Maďarska, ktoré minister vnútra SR Roman Mikulec inicioval na na pondelok 3. októbra 2022 v Bratislave.

Prítomní ministri sa jednohlasne zhodli na tom, že nelegálna migrácia ohrozuje fungovanie Schengenského priestoru a je potrebné prijať všetky dostupné opatrenia na jej elimináciu v čo najvyššej miere.

Na rokovaní minister Roman Mikulec predstavil päticu základných požiadaviek, ktoré sú v boji s nelegálnou migráciou kľúčové nielen pre štáty stredoeurópskeho regiónu, ale aj pre Európsku úniu ako celok.

Jednou z nich je apelovať a rokovať so štátmi západného Balkánu z úrovne EÚ, aby sa zosúladila ich vízová politika s vízovou politikou EÚ.
Taktiež je podľa Romana Mikulca nevyhnutné ďalej spoločne zvyšovať ochranu hraníc EÚ, s čím súvisí aj zintenzívnenie spolupráce agentúry Frontex so štátmi západného Balkánu a zosilnenie boja proti prevádzačstvu v spolupráci s Europolom.

Spoločné foto ministrov vnútra

 „Je nutné, aby prevádzačstvo bolo trestným činom vo všetkých štátoch Európskej únie. V neposlednom rade je nevyhnutné zefektívniť návraty do krajín pôvodu alebo tranzitu. Ide o dlhodobý problém, na ktorý upozorňujeme niekoľko rokov, pričom pokrok nepovažujeme za dostatočný. Bez efektívnych návratov neexistuje migračná politika," vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec.

Rokovanie ministrov vnútra

Ministri vnútra zároveň avizovali podporu otvorenia diskusie k 5 požiadavkám eliminácie nelegálnej migrácie na najbližšej Rade pre vnútorné záležitosti, keďže problematika je aktuálna vo všetkých členských štátoch EÚ.

Tlačová konferencia

Príslušníci Policajného zboru sa už teraz spolupodieľajú na boji s nelegálnou migráciou, a to napríklad v zmiešaných hliadkach na území Maďarska. Zvýšený výkon služby je od septembra zároveň aj v prihraničnom území s Maďarskom - hliadková činnosť  je zameraná na zachytávanie druhotnej migrácie, identifikovanie a následné zadržania prevádzačov.

Tlačová konferencia

 „V tomto roku Úrad hraničnej a cudzineckej polície prostredníctvom Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii zadržal viac ako 130 prevádzačov, ktorým sme dokázali takmer 2000 migrantov. Taktiež boli pre kolegov z Českej republiky posunuté operatívne informácie na 15 prevádzačov a pre Maďarsko na 10 prevádzačov,“ doplnil  Roman Mikulec.

Foto: MV SR, Vladimír Benko

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy