Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Naše záväzky v EÚ a v NATO musia byť harmonizované s národnými cieľmi

06. 03. 2019

nato-logo-ilustr-foto

Naše členstvo v Európskej únii a v NATO nám prináša záväzky, ktoré musia byť zhodné s národnými cieľmi a musia byť vzájomne harmonizované. Štátny tajomník ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič to vyhlásil na pôde ministerstva obrany SR počas Medzirezortnej pracovnej porady k civilnému núdzovému plánovaniu.

V utorok 5. marca 2019 sa jej zúčastnil aj veľvyslanec stálej delegácie SR pri NATO v Bruseli Radovan Javorčík a Marián Dritomský, generálny riaditeľ Sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra SR.

Stretnutie na ministerstve obrany

„Naša spoločná povinnosť budovať obranyschopnosť štátu a zabezpečiť a zvyšovať pre našu krajinu dostatočnú odolnosť civilnej kritickej infraštruktúry a jej pripravenosť je dôvodom, prečo sme sa stretli v tomto formáte. Týka sa to aj vzťahu k potrebám Ozbrojených síl Slovenskej republiky," ozrejmil štátny tajomník. Počas samitu NATO vo Varšave v júli 2016 sa prihlásili hlavy štátov a vlád členských štátov aliancie k záväzku zvyšovať odolnosť (Commitment to Enhance Resilience). Najvyšší štátni predstavitelia sa v súlade s článkom III. Severoatlantickej zmluvy zaviazali zlepšiť schopnosť chrániť svojich obyvateľov a kritickú infraštruktúru nielen pred vojenskými konfliktami, ale aj pred širokým spektrom iných typov hrozieb.

Stretnutie na ministerstve obrany

„Obrana štátu nie je len záležitosťou ministerstva obrany, na pôde ktorého sme sa stretli. Obranyschopnosť a zabezpečenie odolnosti krajiny má v sebe aj veľkú zložku nevojenských aspektov. Naše členstvo v Európskej únii a v NATO nám prináša záväzky, ktoré musia byť zhodné s národnými cieľmi a musia byť vzájomne harmonizované."

Stretnutie na ministerstve obrany

Medzirezortná pracovná porada sa venovala práve úlohám, ktoré vyplývajú z nášho členstva v NATO, zabezpečenia kolektívnej obrany a jednotného krízového manažmentu.

Ako si isto spomínate, pred dvomi rokmi sme všetci spoločne pripravili tzv. sebahodnotiacu správu, a súbežne sme vypĺňali dotazník obranného plánovania a spôsobilostí. Oba dokumenty spoločne vychádzali zo 7–ich základných požiadaviek NATO. Sú nimi zabezpečenie kontinuity vlády a kľúčových služieb verejnej správy, odolné dodávky energie, schopnosť efektívne riadiť nekontrolovaný pohyb osôb, odolné potravinové a vodné zdroje, odolné civilné komunikačné systémy, schopnosť efektívne zvládať veľký počet obetí a ranených, a odolné dopravné systémy. Takýto istý dotazník je tu opäť, avšak za našu oblasť civilnej pripravenosti rozšírený o niekoľko ďalších otázok."

Stretnutie na ministerstve obrany

Civilná pripravenosť a odolné súčasti kritickej infraštruktúry sú podľa jeho slov pevnou súčasťou obranného plánovania. „Je dôležité uvedomiť si, že ich napĺňanie nie je akýmsi príkazom zvonku, ale našim vlastným záväzkom a cieľom. Neustále prehodnocovanie a vylepšovanie týchto úloh nám pomôže napĺňať tie národné zadania, ktoré nám všetkým vyplývajú aj z našej vlastnej legislatívy a v neposlednom rade z našej ústavy, dodal štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy