Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2021, pondelok
 

Parlament vyslovil súhlas s medzinárodnou zmluvou o ochrane svedka

30. 07. 2012

sirenyco

Medzinárodnú zmluvu pripravili štáty Salzburského fóra s cieľom zintenzívnenia spoločného úsilia a spolupráce v oblasti ochrany svedka. Podnetom bolo zasadnutie pracovnej skupiny pre ochranu svedka v rámci Salzburského fóra v Tatranskej Lomnici v roku 2010. Zmluve vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky na svojej 4. schôdzi v júli 2012.

Spolupráca zahŕňa predovšetkým premiestňovanie a ochranu osôb, výmenu informácií, administratívnu, technickú a logistickú podporu a výcvik personálu útvarov ochrany svedka. Chránená osoba, ktorá sa má premiestniť, musí byť zaradená do národného programu ochrany žiadajúcej zmluvnej strany, resp. musí sa predpokladať, že sa tak stane. Pre účely spolupráce každá zmluvná strana určí národné kontaktné miesto /mal by to to byť útvar, ktorý uskutočňuje národný program ochrany/.
Žiadajúca zmluvná strana hradí náklady na bývanie alebo iné opatrenia požadované touto zmluvnou stranou pre chránené osoby, pričom  požiadaná zmluvná strana hradí výdavky na personálne a materiálne zdroje pre ochranu týchto osôb.

Zmluva nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po uložení druhej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo súhlase medzi dvoma ratifikujúcimi zmluvnými stranami . Dokument je otvorený na prístup všetkým členským štátom Európskej únie a iným štátom uplatňujúcim schengenské acquis - uzatvára sa na neurčitý čas.

Zmluva bola podpísaná v Štiříne 25. mája 2012 Slovenskou republikou, Rakúskou republikou, Slovinskou republikou, Maďarskom, Rumunskom, Chorvátskou republikou, ako aj Bulharskou republikou a Českou republikou /Poľská republika kvôli procedurálnym problémom prípravu materiálu vo svojej krajine nestihla/.  Jej znenie schválila vláda 16. mája 2012.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy