Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

So šéfkou kanadskej diplomacie sme rokovali o cudzineckých záležitostiach a integrovanom záchrannom systéme

30. 06. 2012

Diane Alblonczy - kanadska ministerka diplomacie pre Ameriku a konzulárne záležitosti

Ministerka zahraničných vecí Kanady pre Ameriku a konzulárne záležitosti Diane Ablonczy /foto/ pri príležitosti návštevy Slovenskej republiky v sobotu 30. júna 2012 zavítala aj na ministerstvo vnútra. Témou rokovaní s odbornými predstaviteľmi rezortu boli problémy Kanaďanov pri podávaní žiadostí o udelenie resp. predĺženie prechodného pobytu v SR. V tomto procese narážajú kanadskí občania na problém súvisiaci s overovaním kanadských výpisov z registra trestov. Jedným z možných riešení vyhnúť sa týmto problémom by bolo napríklad pristúpenie Kanady k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Ďalším možných východiskom je iniciovanie uzatvorenia bilaterálnej zmluvy medzi Kanadou a Slovenskou republikou o poskytovaní právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných, trestných a správnych. V tejto súvislosti sa obe strany dohodli na zostavení spoločného expertného tímu, ktorý vypracuje návrh obojstranne výhodného legislatívneho riešenia.

V rámci spoločných rozhovorov sa obe strany venovali aj výmene názorov a skúseností v oblasti plánovania a pripravenosti na mimoriadne situácie na Slovensku, ako aj záchrannému systému. Ministerstvo vnútra SR v súčasnosti pripravuje dobudovanie Integrovaného záchranného systému s cieľom dosiahnuť úroveň zodpovedajúcu súčasným európskym štandardom. Kanadská strana nás oboznámila s organizačnou štruktúrou záchranného systému v Kanade. S predstaviteľmi sekcie Integrovaného záchranného systému sa podelili so skúsenosťami so zabezpečovaním varovania a informovania obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnych udalostí, informáciami o systémoch lokalizácie volajúceho na čísla tiesňového volania z mobilných sietí, ako aj o systémoch zabezpečujúcich tiesňové volania pre hendikepované osoby. Aj prostredníctvom výmeny týchto poznatkov sa rezort vnútra bude snažiť vybudovať čo najefektívnejší model fungovania Integrovaného záchranného systému.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy