Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Témami rokovania Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti boli bezpečnosť, Schengen a pripravenosť na krízy

13. 06. 2024

jha-mikulec-081023020-ilustr

Na rokovaní Rady vo štvrtok 13. júna 2024 belgické predsedníctvo nastolilo široký rozsah tém. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok  vo viacerých vystúpeniach vyjadril pozície Slovenska k prioritám pre nasledujúci cyklus schengenskej rady, k budúcnosti vízovej politiky EÚ a k náročnej téme prístupu k údajom na účely účinného presadzovania práva.

Osobitne dôležitá je diskusia o riešení statusu občanov Ukrajiny na území členských štátov EÚ a jednotný postup pri ďalšej úprave dočasnej ochrany.

Minister Matúš Šutaj Eštok s ostatnými ministrami diskutoval o krokoch, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho fungovania Schengenského priestoru. 

„Pevné a chránené vonkajšie hranice sú predpokladom pre úspešný boj s nelegálnou migráciou. Tu nás čaká ďalšia práca pri rozvoji spolupráce s tretími krajinami. Úspešný výkon návratov je jeden z hlavných pilierov migračnej politiky. Pokiaľ nebudú dostatočne funkčné návraty, nebude funkčný ani celý systém. Je to oblasť, v ktorej sa musíme zlepšiť nielen v rámci EÚ, ale najmä smerom k tretím krajinám,” vyhlásil minister Matúš Šutaj Eštok.  

Minister Matúš Šutaj Eštok so svojím poradcom Ladislavom Csémim

Rada ministrov zdôraznila, že ochrana slobody pohybu a bezpečnosti občanov musí zostať na prvom mieste. Schengen je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie voľného pohybu osôb, pričom záruky bezpečnosti a ochrany musia byť neustále posilňované. Opätovné zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach by malo byť len krajným riešením, a to iba v prípadoch, keď všetky alternatívne opatrenia zlyhajú.  

Témou bola aj otázka zneužívania víz. To si vyžaduje komplexný zber spoľahlivých a objektívnych dát, čomu by mohol napomôcť najmä nový systém Eurodac, ale aj tlak na zosúladenie vízovej politiky tretích krajín, ktoré majú s EÚ bezvízový styk,  s vízovou politikou EÚ. 

„Všetkým musí byť jasné, že bezvízový styk je privilégium a nie samozrejmosť, jeho udržanie si vyžaduje dlhodobé a udržateľné plnenie podmienok, za ktorých bol udelený,” zdôraznil minister.

Víza a poskytovanie ochrany odídencom z Ukrajiny

Ministri diskutovali aj o otázkach súvisiacich s implementáciou nedávno prijatej legislatívy v oblasti azylu a migrácie, ku ktorej Európska komisia včera vydala spoločný implementačný plán.

Dôležitou agendou bol tiež ďalší postup pri občanoch Ukrajiny, ktorí prišli do Európskej únie z dôvodu vojny Ruska proti Ukrajine. Inštitút dočasnej ochrany sa ukázal ako efektívny nástroj. V prípade jeho nepredĺženia by mohlo hroziť preťaženie azylových systémov členských štátov v dôsledku výrazného nárastu žiadostí o medzinárodnú ochranu, ministri sa preto zhodli na potrebe jeho predĺženia. Minister Matúš Šutaj Eštok však zdôraznil potrebu ďalej diskutovať o dlhodobom riešení postavenia odídencov z Ukrajiny.

Zvládanie krízových situácií

V dnešnej zložitej environmentálnej a geopolitickej situácii je pripravenosť EÚ na nečakané krízy kľúčová.  Minister vnútra pri diskusii o témach týkajúcich sa krízového riadenia podporil posilnenie mechanizmov ako UCPM (Európsky mechanizmus civilnej ochrany) a ERCC (Koordinačné centrum reakcie na núdzové situácie), pričom zdôraznil, že nové úlohy musia byť doplnené o adekvátne finančné a personálne zdroje. 

„Musíme byť flexibilní a pripravení inovovať naše nástroje na zvládanie kríz, aby sme zaistili bezpečnosť a ochranu našich občanov,“ dodal minister.  

Na európskej úrovni zároveň v súčasnosti prebiehajú diskusie zamerané na integrovanejší a komplexnejší prístup ku krízovému riadeniu.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy