Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2023, piatok
 

V Bratislave sa konalo stretnutie zástupcov migračných úradov krajín V4

15. 03. 2019

visegrad-predsednictvo-logo

V Bratislave sa v dňoch 12. - 13. marca 2019 konalo stretnutie riaditeľov migračných a azylových úradov krajín V4, a to v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine.  Účastníci hovorili o aktuálnych výzvach, ktorým čelia štáty V4. Aj keď situácia v oblasti azylu a migrácie je z hľadiska počtu migrantov stabilizovaná a dosahuje porovnateľnú úroveň ako v roku 2014, objavujú sa nové výzvy.

Patrí k nim BREXIT a potreba pripraviť sa na situáciu po odchode Veľkej Británie z EÚ. Ďalej organizačné a legislatívne zmeny, či potreba aktualizovať migračné stratégie krajín V4 tak, aby reflektovali meniacu sa situáciu, a to s výhľadom po roku 2020.

Rokovanie účastníkov

Partneri prediskutovali aj pokrok pri implementácii spoločných projektov V4, ako je platforma MCRM (mechanizmus na riešenie krízových situácii).

Medzi štátmi V4 existuje absolútna zhoda v potrebe zameriavať úsilie do krajín pôvodu - v tejto súvislosti sa tento rok spustí  projekt v Jordánsku orientovaný na podporu azylových kapacít.
Nevyhnutným predpokladom cielených aktivít  je správna analýza migračných dát, čomu má napomôcť aj spoločné Migračné analytické centrum krajín V4 so sídlom v Poľsku.
Projekty MCRM sa zameriavajú tiež na školenie azylových expertov, ktorí sú vysielaní do členských štátov EÚ vystaveným väčším migračným tlakom.

Spoločné foto účastníkov

V roku 2018 experti  migračného úradu MV SR  pomohli Grécku, Taliansku a na Cypre viac ako 600 odpracovanými dňami v rámci tzv. azylových podporných tímov EASO.

V neposlednom rade sa partneri  venovali  otázkam prípravy Globálneho fóra pre utečencov, ktoré sa bude konať v decembri 2019 v Ženeve pod záštitou UNHCR.   

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy