Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Výkonný riaditeľ agentúry FRONTEX navštívil slovensko-ukrajinskú štátnu hranicu

22. 01. 2014

znak PZ SR

Výkonný riaditeľ Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) pán Ilkka Laitinen navštívil v dňoch 15. a 16. januára 2014 Bratislavu a slovensko-ukrajinskú štátnu hranicu, ktorá je zároveň vonkajšou hranicou Európskej únie. Návšteva sa konala v záujme prehĺbenia spolupráce medzi Ministerstvom vnútra SR  zastúpeným úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a agentúrou FRONTEX.

Pán Laitinen, v doprovode riaditeľa odboru operácií agentúry FRONTEX Klausa Röslera, pricestoval na územie Slovenskej republiky v úmysle oboznámiť sa s pokrokom, ktorý dosiahla Slovenská republika v procese budovania integrovaného riadenia vonkajších hraníc Európskej únie. Počas návštevy sa pán Laitinen stretol s podpredsedom vlády a ministrom vnútra Slovenskej republiky  Róbertom Kaliňákom, s ktorým prediskutoval aktuálnu situáciu v oblasti kontroly slovensko-ukrajinskej štátnej hranice ako vonkajšej hranice EU a pokrok v oblasti jej zabezpečenia, ktorý Slovenská republika dosiahla od vstupu do schengenského priestoru. S riaditeľom úradu hraničnej a  cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru plk. JUDr. Ľudovítom Bíróm následne diskutovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa ochrany vonkajších hraníc EU, ako aj o perspektívach rozvoja a budovania služby hraničnej a cudzineckej polície.

zľava Bíró, Leitinen, Kaliňák

Počas návštevy slovensko-ukrajinskej štátnej hranice bol pánovi Laitinenovi predstavený aktuálny systém a štruktúra služby hraničnej a cudzineckej polície v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na regionálne riadenie kontroly vonkajšej hranice Európskej únie. Pán Laitinen bol podrobne oboznámený s technickým systémom zabezpečenia kontroly štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou, ako aj budovaním systému EUROSUR v podmienkach Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach.

Prezentácia systému zabezpečenia hranice

Na základe získaných informácií pán Laitinen vyzdvihol skutočnosť, že Slovenská republika si aj po vstupe do schengenského priestoru uvedomuje význam existencie samostatnej služby hraničnej a cudzineckej polície, čo sa odzrkadľuje aj vo výraznom  pokroku, ktorý dosiahla pri budovaní integrovaného riadenia hraníc Európskej únie. Zároveň však zdôraznil, že je nevyhnutné aj naďalej pokračovať v profesionalizácii tejto služby. Na záver stretnutia pán Laitinen uviedol, že Slovenskú republiku považuje za dôležitého partnera v činnosti agentúry FRONTEX a to najmä z dôvodu aktívnej účasť expertov služby hraničnej a cudzineckej polície v operáciách realizovaných agentúrou FRONTEX.

Plk. JUDr. Bíró vyjadril pripravenosť úradu aj naďalej pokračovať v profesionalizácii služby hraničnej a cudzineckej polície, budovaní integrovaného riadenia hraníc Európskej únie a zdokonaľovaní systému technickej kontroly slovensko-ukrajinskej štátnej hranice v súlade   s technickým pokrokom. Iba takýmto komplexným prístupom bude služba hraničnej a cudzineckej polície pripravená včas a adekvátne reagovať na všetky výzvy a zmeny v oblasti nelegálnej migrácie ako aj iné cezhraničné hrozby, ktoré by mohli mať vplyv, resp. ohroziť bezpečnosť obyvateľov Európskej únie.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy