Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

JPÚ - marginalizované skupiny

JPÚ Stráne pod Tatrami - marginalizovaná skupina

Rozhodnutie o nariadení JPÚ - upravené (PDF, 396 kB)

Verejná vyhláška - verejné zhromaždenie (PDF, 176 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav - k. ú. Stráne pod Tatrami (PDF, 419 kB)

Rozhodnutie o pozemkových úpravách OÚ-KK-PLO-2022/001774-092 (PDF, 2 MB)

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu OÚ Kežmarok, pozemkový a lesný odbor OU-KK-PLO-2022/001774 (PDF, 785 kB)

Rozhodnutie OU-PO-OOP6-2022/046040 (PDF, 323 kB)

Rozhodnutie o ustanovení znalca OU-KK-PLO-2022/0001774 - 109-LZ (PDF, 1 MB)

Zverejnenie návrhu VZFUU č.j. OU-KK-PLO-2023/001825-121-LZ (PDF, 297 kB)

Technická správa (PDF, 6 MB)

Rozhodnutie o schválení VZFU - OU-KK-PLO-2023/001825-135-LZ (PDF, 1 MB)

Technická správa s prílohami (PDF, 15 MB)

Zverejnenie RPS OÚ-KK-PLO-2023/001825-181 LZ (PDF, 627 kB)

 

JPÚ Huncovce - marginalizovaná skupina

Verejná vyhláška JPÚ rómska osada OU-KK-PLO-2021/004023-3 BM (PDF, 744 kB)

Rozhodnutie o povolení JPÚ RO Huncovce (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška k ustanovujúcemu zhromaždeniu JPÚ RO Huncovce (PDF, 165 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu - RO Huncovce (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie vo veci ustanovenia znalca (PDF, 1 MB)

Ustanovenie znalca II JPÚ RO Huncovce (PDF, 1 MB)

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia - k.ú. Huncovce (PDF, 328 kB)

Rozhodnutie - Schválenie VZFU JPU RO Huncovce (PDF, 540 kB)

Zverejnenie RPS JPU RO Huncovce (PDF, 254 kB)

Schválenie RPS JPU RO Huncovce - verejná vyhláška (PDF, 464 kB)

Návrh ZUNP JPU RO Huncovce - Verejná vyhláška a prílohy (PDF, 526 kB)

ZUNP oznámenie platnosti ver. vyhl. JPU RO Huncovce (PDF, 662 kB)

Verejná vyhláška - zverejnenie rozdeľovacieho plánu JPÚ RO Huncovce (PDF, 697 kB)

Schválenie RP JPU RO Huncovce (PDF, 577 kB)

JPÚ Krížová Ves - marginalizovaná skupina 

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav - k.ú. Krížová Ves (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o nepovolení pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Krížová Ves (PDF, 2 MB)

JPÚ Ľubica - marginalizovaná skupina

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav - k.ú. Ľubica (PDF, 205 kB)

Obvod JPÚ Ľubica 2011 (PDF, 365 kB)

Rozhodnutie o povolení JPÚ RO Ľubica (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška k ustanovujúcemu zhromaždeniu JPÚ Ľubica RO (PDF, 164 kB)

Rozhodnutie o zmene odvodu (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o ustanovení znalca - RO Ľubica (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (PDF, 325 kB)

Ustanovenie znalca II JPÚ RO Ľubica (PDF, 1 MB)

Schválenie VZFU JPU RO Ľubica (PDF, 571 kB)

Zverejnenie RPS JPU RO Ľubica (PDF, 266 kB)

Schválenie RPS JPU RO Ľubica - verejná vyhláška (PDF, 1 MB)

Zverejnenie ZUNP JPU RO Ľubica s prílohami (PDF, 740 kB)

ZUNP oznámenie platnosti - verejná vyhláška JPÚ RO Ľubica (PDF, 109 kB)

Prílohy k verejnej vyhláške - Platné ZUNP JPU RO Ľubica (PDF, 371 kB)

Rozdeľovací plán - verejná vyhláška - zverejnenie JPÚ RO Ľubica (PDF, 638 kB)

Rozhodnutie - Schválenie RP JPU RO Ľubica (PDF, 445 kB)

JPÚ Toporec - marginalizovaná skupina

Rozhodnutie o povolení JPÚ OÚ-KK-PLO-2022/002345 - 095 - LZ (PDF, 893 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav - OU-KK-PLO-2022/002345 (PDF, 468 kB)

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav OU-KK-PLO-2022/002345-096 - LZ (PDF, 340 kB)

Rozhodnutie o ustanovení znalca OÚ-KK-PLO-2022/002345-LZ (PDF, 1 MB)

Návrh VZFUU FINAL OU-KK-PLO-2023/001579-121-LZ (PDF, 3 MB)

Technická správa s mapami obvodu (PDF, 3 MB)

Zverejnenie VZFUU Toporec (PDF, 294 kB)

Rozhodnutie o schválení VZFUU - OU-KK-PLO-2023/001579-131-LZ (PDF, 515 kB)

Technická správa s prílohami (PDF, 9 MB)

Zverejnenie RPS OÚ-KK-PLO-2023/001579-134-LZ (PDF, 126 kB)

Schválenie RPS OU-KK-PLO-2023/001579-224-LZ (PDF, 1 MB)

Zverejnenie návrhu ZUNP Toporec OU-KK-PLO-2023/001579-226-LZ (PDF, 2 MB)

Platnosť ZUNP Toporec + prílohy OU-KK-PLO-2023/001579-235-LZ (PDF, 1 MB)

Zverejnenie rozdeľovací lpán OÚ-KK-PLO-2024/001633-238-LZ (PDF, 1 MB)

Schválenie rozdeľovacieho plánu OU-KK-PLO-2024/001633-325-LZ (PDF, 2 MB)

Mapa (PDF, 781 kB)