Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Centrálna ohlasovňa

V dôsledku informatizácie verejnej správy vznikla centrálna ohlasovňa ako základný informačný systém verejnej správy, ktorého úprava je obsiahnutá v § 10a a nasl. zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.