Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Úradný spravodaj 27. - 31. január 2020

31. 01. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? 

Otvárame vládnutie aj v eurofondovom prostredí

31.01.2020

V súčasnom Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 (PDF, 656 kB)  sme otvorili tému participácie relevantných aktérov, predovšetkým mimovládnych neziskových organizácií, v nadchádzajúcom programovacom období Európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021 – 2027. <čítajte viac>

Z denníkov analytiky - Január 2020

30.01.2020 

Tréning trénerov participácie II.

Participácia, teda aktívna účasť občanov na správe vecí verejných, je pre rozvoj občianskej spoločnosti jednou z jej najdôležitejších podmienok. Od informovania občanov, cez konzultácie s nimi, spoluúčasť občanov na rozhodovaní až po vrcholnú fázu účasti občanov na verejných politikách či verejných aktivitách, ktorou je spoločná realizácia. <čítajte viac>

Verejná výzva na výber dvoch zástupcov mimovládnych organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

29.01.2020

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR vyhlasuje výzvu na výber dvoch zástupcov alebo zástupkýň z mimovládnych neziskových organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX). <čítajte viac>

Zmena v počítaní lehôt na pripomienkovanie právnych predpisov

28.01.2020

S účinnosťou od 1. januára 2020 nastala zmena v počítaní lehôt na pripomienkovanie návrhov právnych predpisov predložených do medzirezortného pripomienkového konania na portáli Slov-Lex. <čítajte viac>

Splnomocnenec sa zúčastnil 26. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny

27.01.2020

Dňa 23. januára 2020 sa splnomocnenec vlády SR Martin Giertl zúčastnil 26. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ktorá pôsobí pod Radou vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. <čítajte viac>

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy