Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Od decembra môžu žiadatelia o azyl využívať možnosť bezplatnej právnej pomoci
24. 10. 2008

Cieľom  novely zákona o azyle účinnej od 1. decembra 2008 je ďalšia harmonizácia nášho azylového práva s azylovým právom Európskej únie. Článok 15 smernice Rady EÚ 2005/85/ES /tzv. procedurálna smernica, /174,7 kB/, ktorú do nášho azylového zákona transponujeme, ukladá členským...

Najvýraznejším úspechom MV SR v oblasti migračnej politiky je vstup SR do Schengenu
13. 06. 2008

Vláda dňa 11. júna 2008 schválila Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie migračnej politiky za rok 2007. Správa je v poradí už druhým materiálom rozoberajúcim stav plnenia úloh od prijatia Koncepcie migračnej politiky SR v roku 2005. Materiál spracoval Migračný úrad MV SR na základe...

Od roku 2008 Slovensko uplatňuje v azylovom práve procedurálnu smernicu EÚ
12. 05. 2008

Po 1. januári 2008 sa novelou zákona o azyle do právneho poriadku SR transponovala smernica Rady o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca /tzv. procedurálna smernica/. Transpozíciou tejto smernice sa skončila prvá etapa budovania...