Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Najvýraznejším úspechom MV SR v oblasti migračnej politiky je vstup SR do Schengenu
13. 06. 2008

Vláda dňa 11. júna 2008 schválila Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie migračnej politiky za rok 2007. Správa je v poradí už druhým materiálom rozoberajúcim stav plnenia úloh od prijatia Koncepcie migračnej politiky SR v roku 2005. Materiál spracoval Migračný úrad MV SR na základe...