Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Bosne a Hercegovine pomáhame pri aproximácii európskeho azylového práva

25. 11. 2022

mu-bih3

Pracovníci migračného úradu v úzkej spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku v polovici novembra 2022 privítali na svojej pôde kolegov z ministerstva bezpečnosti Bosny a Hercegoviny a tiež zástupcov Centra sociálnych služieb z mesta Bihać. 

Návšteva kolegov z tejto balkánskej krajiny je pokračovaním spolupráce v oblasti výmeny skúseností, ktorá vychádza z Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom bezpečnosti Bosny a Hercegoviny podpísaného 17. septembra 2021.

Stretnutie na migračnom úrade

V priebehu roka 2021 a v máji 2022 sa uskutočnili expertné výmeny oboch krajín financované z programu Slovak Aid - „Sharing Slovak Expertise" a rozpočtu migračného úradu MV SR.

Cieľom bilaterálnych študijných návštev v oboch krajinách je vytvoriť v azylových zariadeniach bezpečné a stabilné podmienky pre migrantov a pracovníkov úradov z oblasti azylu. Zahraniční partneri, vrátane štátnych orgánov a médií Bosny z Hercegoviny, zhodnotili doterajšie aktivitz veľmi pozitívne.

Stretnutie na migračnom úrade

Spoluprácu migračný úrad od začiatku konzultuje so zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Sarajeve a jej výsledkom je aj zámer Bosny a Hercegoviny vybrať si Slovensko za svoju mentorskú krajinu pri jej aproximačnom úsilí k právu EÚ v oblasti azylu a migrácie.

Pri novembrových stretnutiach dominovali témy azylovej procedúry a sociálnej práce v oblasti migrácie. V rámci rokovaní sa partneri z Bosny a Hercegoviny stretli aj so zástupcami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodinyKatedry sociálnej práce UK v Bratislave.

Hostia navštívili aj veľkokapacitné centrum pre odídencov v Bratislave, Útvar policajného zaistenia PPZ pre cudzincov v Medveďove, azylové zariadenie MV SR v Rohovciach, humanitné centrum v Gabčíkove, kanceláriu Slovenskej humanitnej rady a konzulát Bosny a Hercegoviny na Slovensku.