Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Komunikačné stratégie krajín EÚ počas migračnej krízy boli hlavnou témou stretnutia na pôde EASO

29. 03. 2017

easo-logo

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) je agentúra Európskej únie (EÚ) pôsobiaca od roku 2011. Jeho úlohou je podporovať spoluprácu členských štátov v záležitostiach týkajúcich sa azylu, ďalej podporovať členské štáty, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku a zlepšovať uplatňovanie spoločného európskeho azylového systému (CEAS).

Aktuálny vývoj v oblasti komunikačnej praxe EASO v roku 2017, pohľad na rok 2016, prehľad aktuálnej práce a aktivít EASO a tiež aktivity v oblasti komunikácie so zameraním na komunikačné kampane a projekty vo vzťahu k verejnosti a médiá boli hlavnými témami tohtoročného stretnutia zástupov hovorcov rezortov vnútra členských krajín a organizácií venujúcim sa azylovej problematike a migrácii. Stretnutie sa uskutočnila v sídle EASO na Malte  27. marca 2017 s účasťou zástupcov EASO, EUROPOLu, UNHCR, Európskej komisie a 17 EÚ + štátov. Slovenskú republiku zastupovali Lukáš Fabini z migračného úradu MV SR a Michaela Paulenová z tlačového odboru MV SR SR.

Lukáš Fabini /tretí zľava/ a Michaela Paulenová /druhá zľava/ na zasadnutí

Situácia v oblasti migrácie a azylu v Slovenskej republike je odlišná v porovnaní s niektorými štátmi EÚ, ktoré čelili obrovskému náporu migrantov vrátame žiadateľov o azyl. Slovensko nepatrí medzi cieľové krajiny žiadateľov o azyl a cez územie Slovenska nevedú hlavné migračné trasy smerujúce do krajín západnej a severnej Európy. Pre ilustráciu minulý rok požiadalo o azyl na Slovensku len 146 ľudí. Migračná kríza bola napriek tomu citlivo vnímaná v očiach slovenskej verejnosti a médiá venovali tejto téme značnú pozornosť.

Zástupcovia komunikačných odborov členských štátov EÚ sa zhodli na tom, že je veľmi dôležité spolupracovať aj s mimovládnymi organizáciami a zabrániť šíreniu dezinformácií vo vzťahu k verejnosti a utečencom. EASO tiež odprezentovalo projekt monitorovania sociálnych sietí, ktorý prevzali od UNHCR. Vďaka tomuto monitoringu je možné získať najaktuálnejší prehľad o témach diskutovaných medzi migrantmi, ale napríklad i prehľad o aktivitách prevádzačov a to vrátane cien nimi ponúkaných služieb.

Taliansko predstavilo projekt Aware Migrants, ktorý vznikol na pôde Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), avšak financovaný je talianskym ministerstvom vnútra (dostupné na http://www.awaremigrants.org/). Projekt zverejňuje skutočné príbehy ľudí pôvodom prevažne severnej Afriky, ktorí sa rozhodli migrovať do Európy. Migranti z krajín pôvodu nachádzajúcich sa na území od Maroka až po Etiópiu hovoria o skúsenostiach zo svojich ciest, počas ktorých boli často podvedení prevádzačmi a mnohí prišli o svojich blízkych. Na stránke je okrem toho možné nájsť aktuálne správy k daným krajinám pôvodu, ako i informácie o legálnych spôsob migrácie do vybraných krajín západnej a severnej Európy.

Slovenská republika patrila ku krajinám, ktoré predstavili prehľad úspechov a praxe z oblasti komunikácie v uplynulom roku a to hlavne vo vzťahu k verejnosti.  Slovenskí zástupcovia vysvetlili, ktorý útvar ministerstva je zodpovedný za komunikáciu s verejnosťou a médiami a aké sú jej hlavné zásady: poskytovať pravdivé a aktuálne informácie tak, aby sa predišlo možnému šíreniu dezinformácií. Tiež bolo vysvetlené, že vzhľadom na v druhom polroku 2016 prebiehajúce predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ navštívili Slovensko desiatky zahraničných novinárov a expertov z oblasti komunikácie, napr. stretnutie v Gabčíkove v júli 2016, kde bola takmer 60 zahraničným novinárom prezentovaná spolupráca medzi Slovenskom a Rakúskom v rámci efektívnej solidarity, v rámci ktorej SR poskytuje ubytovanie a stravu sýrskym žiadateľom o azyl z Rakúska. Slovensko takto k minulému roku pomohlo vyše 1200 žiadateľom.

Téma utečencov bola jednou z top tém slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Slovenská republika sa minulý rok ako predsedajúca krajina zameriavala na  migráciu ako na jednu z najvážnejších výziev, ktorým únia čelí. Hľadali sme udržateľné riešenia pre všetky členské krajiny a pre EÚ ako celok. Slovenské predsedníctvo sa sústreďovalo aj na poskytnutie adekvátnych východísk a pomoci počas akejkoľvek núdze.  V minulom roku sme celkovo vyslali na zahraničné misie viac ako 350 policajtov. Pružne sme reagovali na vysoký prílev migrantov  do Európy a poskytli pomoc na hraničný dozor krajinám Macedónsko, Maďarsko, Slovinsko, Srbsko a Bulharsko v počte 200 policajtov. Ďalších 118 policajtov pomáhalo v krajinách Grécko, Taliansko, Bulharsko pri registrácii nelegálnych migrantov.

V tomto roku vysielame takmer 100 policajtov do Srbska a Macedónska na hraničný dozor. Situáciu monitorujeme a sme pripravení operatívne reagovať poskytnutím ďalších policajných expertov.

Európska komisia predstavila projekt Info Migrants, na ktorom sa momentálne ešte stále pracuje (dostupná je momentálne iba skúšobná verzia na http://info-migrants.org/). Projekt si kladie za cieľ poskytovať migrantom prehľadne usporiadané informácie jednak o krajinách, z ktorých pochádzajú, ako i o krajinách, do ktorých majú namierené. Štúdie ukazujú, že mnohí migranti majú informácie iba od prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi, ktorí ich zámerne zavádzajú a na základe týchto dezinformácií  sa rozhodnú opustiť svoje domovy.

Účasť na tohtoročnom stretnutí tlačových hovorcov a styčných bodov pre komunikáciu možno zhodnotiť ako veľmi prínosnú. EASO predstavili nielen výsledky svojej práce v oblasti komunikácie s verejnosťou v uplynulom roku, ale i plány a ciele, ktoré majú v pláne dosiahnuť v roku 2017. Jedným z hlavných cieľov je poskytovanie relevantných informácií o relokáciách a zabránenie tomu, aby prevádzači boli pre migrantov hlavným zdrojom informácií.