Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. február 2023, streda
 

Krajiny V4 hľadajú spoločné riešenia pre migráciu

10. 10. 2017

azyl-mcrm-oktober2017-ilustr

V stredu 4. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo  stretnutie národných koordinátorov  platformy MCRM (Migration Crises Response Mechanism), ktorá je iniciatívou krajín V4 pri  hľadaní nových efektívnych riešení migračnej krízy.

Na zriadení platformy na koordináciu spoločných opatrení členských štátov  v oblasti azylu a migrácie sa zhodli ministri vnútra  v novembri 2016 a v júni 2017 odsúhlasili Akčný plán na roky 2017-2019.

Platforma MCRM je založená na troch pilieroch:

  1. identifikovanie potrieb, výmena informácií, dát a ich analýza;
  2. spoločná príprava národných expertov na vyslania do tzv. hotspotov;
  3. podpora tretích krajín, najmä tých, ktoré sú vystavené priamym dopadom migračných vĺn.

Účastníci zasadnutia v Bratislave sa venovali vyhodnoteniu  realizovaných krokov vo všetkých  troch uvedených oblastiach. 

V Poľsku sa zriaďuje analytické centrum, ktoré by malo poskytnúť  on-line platformu s rôznymi regionálnymi štatistickými údajmi z oblasti azylu a migrácie.

Koordinátori platformy MCRM

Pripravené je curriculum spoločného vzdelávania expertov krajín V4 zamerané jednak na rozšírenie vedomostí z azylového konania, ako aj na praktické aspekty, napr. zvládanie  krízových situácii pri pôsobení v tzv. hotspotoch. Prvé školenie sa uskutoční v marci 2018.

Koordinátori platformy MCRM

S Jordánskom, ktoré hostí viac ako 650 tisíc utečencov, pokračujú vyjednávania o podpore pri budovaní vlastných  azylových a migračných kapacít. V rámci tejto aktivity Migračný úrad MV SR  plánuje zriadenie mobilných zdravotníckych kliník v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,  ktorá má bohaté skúsenosti z pôsobenia v tretích krajínách.

MCRM ako spoločný mechanizmus na riešenie migračnej krízy je iniciatívou, ktorou môžu krajinyV4 ukázať, že vzájomne akceptovateľné  riešenia dokážu byť efektívne. Do konca roku 2017 je v rámci regionálnej spolupráce pripravený ešte rad aktivít. Najbližšie sa stretnú riaditelia imigračných úradov krajín V4 v Budapešti.