Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

Migračný úrad MV SR sa zúčastnil na oslavách Svetového dňa utečencov

23. 06. 2024

dazdnik-utecenci

V sobotu 22. júna 2024 pri príležitosti Svetového dňa utečencov /World Refugee Day/, ktorý na 20. júna oficiálne vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2000, sa uskutočnil v Bratislave dáždnikový pochod.  V tento deň sa ľudia na celom svete symbolicky skryjú pod dáždniky, aby tak vyjadrili solidaritu so žiadateľmi o azyl.

Dáždnikový pochod v uliciach hlavného mesta vyvrcholil na Tyršovom námestí, kde mal umiestnený informačný stánok aj Migračný úrad Ministerstva vnútra SR.

Ľudí, ktorí sa pri infostánku zastavili, zaujímali najmä informácie o činnosti migračného úradu, o jeho zariadeniach a pripravenosti Slovenskej republiky na zvládanie migračných vĺn. Pýtali sa tiež, akými procedúrami prechádzajú žiadatelia o azyl, aké sú dôvody na poskytnutie medzinárodnej ochrany a tiež na dôvody, na základe ktorých môže byť ochrana zamietnutá. 

Tento rok bol obzvlášť výnimočný návštevou mnohých dám z Ukrajiny, ktoré prišli osobne poďakovať Slovensku za pomoc, ktorú im poskytlo počas náročných časov.

Infostánok navštívili aj bývalí utečenci z Afganistanu a Sýrie, ktorí už získali niektorú z foriem medzinárodnej ochrany a teraz žijú v Bratislave. Rozprávali o svojich skúsenostiach, integrácii do pracovného života, začlenení ich detí do škôl a o radostiach aj výzvach, ktoré prežívajú ako plnohodnotní členovia našej spoločnosti. Títo ľudia si veľmi vážia bezpečie a istotu, ktorú im Slovenská republika poskytla, a snažia sa vracať spoločnosti to, čo dostali. 

Infostánok migrančného úradu

Infostánok ponúkal aj výrobky, ktoré na túto príležitosť pripravili žiadatelia o azyl z Pobytového tábora v Opatovskej Novej Vsi. Návštevníci si tak mohli zakúpiť vence, mydielka, náramky, prívesky, záložky do kníh a ochutnať koláče podľa receptu zo Sýrie. K dispozícii boli tiež ukážky malieb a informačné materiály migračného úradu.

 Infostánok migrančného úradu

Svetový deň utečencov je venovaný ľuďom, ktorí opustili svoje domovy a v nových krajinách hľadajú bezpečie a pomoc pri riešení každodenných problémov. Títo ľudia častokrát prekonávajú mnohé prekážky a sú nútení hľadať bezpečie pre seba a svoje rodiny z dôvodu vojnových konfliktov či prenasledovania v ich domovskej krajine.

Slovenská republika v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami uznáva právo na azyl pre každého, kto ho reálne potrebuje. Aj keď Slovensko nepatrí medzi krajiny, kde by bol nápor žiadateľov o azyl,  priamo sa nás dotkla vojna na území susedného štátu - Ukrajiny.
Ministerstvo vnútra preto takýmto osobám zaisťuje právo na bezpečie a ľudskú dôstojnosť.
  • K 11. júnu 2024 požiadalo o azyl 73 osôb. Najčastejšími žiadateľmi sú Ukrajinci, Afganci a Pakistanci.

  • V roku 2023 požiadalo o azyl 416 osôb, s najväčším počtom žiadostí od Turkov, Bangladéšanov a Afgancov.