Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Migračný úrad vydal príručku "Nový štart v SR" pre žiadateľov o azyl vo viacerých jazykoch

04. 01. 2018

PRIRUCKA-AZYLANT-LOGO1

Migračný úrad MV SR dokončil prípravu príručky pre žiadateľov o azyl a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou s názvom  Nový štart v Slovenskej republike. Informácie obsiahnuté v príručke sú spracované do finálnej podoby tak, aby poskytli cudzincom žiadajúcim o azyl v SR reálny obraz o našej krajine odrážajúci hodnoty krajiny ako aj isté „očakávania" občanov SR smerom k cudzincom.

 

Cieľom príručky je teda oboznámiť cudzincov s kultúrnymi zvyklosťami našej krajiny s cieľom vzájomne si porozumieť. Príručka je napísaná jednoducho a zrozumiteľne a vychádza predovšetkým z praktických skúseností pracovníkov migračného úradu, ale aj z podnetov cudzincov, ktorí sami identifikovali, s čím a akým spôsobom je najdôležitejšie sa po príchode do novej krajiny oboznámiť.

Príručka bude slúžiť aj ako pracovná pomôcka pre sociálnych pracovníkov v azylových zariadeniach MV SR, ktorí budú o obsiahnutých témach s cudzincami hlbšie komunikovať.

Obsah príručky bol vypracovaný v spolupráci s cudzincami, ktorí už prešli azylovou procedúrou, získali v SR štatút osoby s medzinárodnou ochranou a majú skúsenosť s kultúrnymi špecifikami Slovenskej republiky, ako aj v spolupráci s rôznymi aktérmi, ktorí sa v danej problematike pohybujú, či už rôzni experti migračného úradu, sociálni pracovníci pôsobiaci v azylových zariadeniach a v integrácii, s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), s Helenou Tužinskou z Univerzity Komenského z katedry etnológie, s Júliou Vrábľovou zo Studia Academica Slovaca, so Slovenskou humanitnou radou, s o.z. Marginál a s o.z. Pokoj a Dobro.

 

Grafickú úpravu pre interaktívnejší vzhľad príručky dobrovoľne urobila agentúra LEON DESIGN.

Leon Design

Preklady do jazykov perzština, pashto, francúzština, ruština, ako aj tlač príručky zabezpečil UNHCR.

UNHCR

 

Všetkým, ktorí sa na príprave príručky dobrovoľne a bez nároku na honorár podieľali, úprimne ďakujeme.