Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

Migranti zdržiavajúci sa na území našej krajiny sa budú môcť uchýliť do stanového mestečka v Kútoch

01. 11. 2022

stanove-ilustr

Ministerstvo vnútra prostredníctvom Policajného zboru už niekoľko mesiacov aktívne reaguje na zvýšenú nelegálnu migráciu na tzv. balkánskej trase. Od zavedenia hraničných kontrol Českou republikou a Rakúskom sa hliadková činnosť na území Slovenskej republiky zintenzívnila. Policajný zbor rovnako každodenne spolupracuje s políciou Maďarskej republiky a to aj spoločnými zmiešanými hliadkami priamo na území Maďarska.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave okamžite, od zavedenia hraničných kontrol s ČR, posilnilo výkon služby v prihraničných oblastiach s cieľom zabezpečenia verejného poriadku a zvýraznenia prítomnosti polície v týchto lokalitách. Polícia aj pred vyhlásením mimoriadnej situácie aktívne v nepretržitom režime monitorovala a naďalej bude monitorovať intenzitu a toky migračných vĺn a identifikuje miesta so zvýšenou koncentráciou osôb. Na základe toho modifikuje sily a prostriedky na tomto úseku.

V súčasnosti je venovaná zvýšená pozornosť Železničnej stanici Kúty, kde momentálne dochádza ku koncentrácii týchto osôb.

V Kútoch sa buduje stanové mestečko

Polícia, v súvislosti s množstvom osôb, ktoré sa zdržiavajú priamo v priestoroch železničnej stanice, úzko spolupracovala na vybudovaní dočasného stanového mestečka aj s Okresným úradom Senica. O súčinnosť požiadala aj HaZZ. Miesto pre stany bolo vybrané a určené OÚ Senica. Technické zabezpečenie vykonáva polícia so Sekciou krízového riadenia MV SR. Pri riešení situácie v prihraničných oblastiach KR PZ v Trnave spolupracuje aj so Slovenskou humanitnou radou a Migračným úradom MV SR.

Stanové mestečko v Kútoch

Policajti na mieste koordinujú aj základnú zdravotnú starostlivosť a pomáhajú zabezpečiť stravu, najmä pre ženy a deti.

Polícia v súčasnosti neeviduje žiadne protiprávne konanie, z ktorého by mali byť podozrivé, resp. ktorého by sa mali dopustiť niektoré z týchto osôb. Policajti naďalej nepretržite reagujú aj na podnety od občanov, ktoré upozorňujú na pohyb jednotlivcov či skupín migrantov.

Stanové mestečko v Kútoch

Aktuality:

 • Na železničnej stanici v Kútoch nebolo zaznamenané narušenia verejného poriadku. Buduje sa stanové mestečko.
 • Ministerstvo vnútra zabezpečilo v Brodskom stany civilnej ochrany, poskytnuté boli taktiež deky a spacáky, na potrebných miestach sa zabezpečuje aj vykurovanie. Po komunikácii s miestnou farou bola osobám nachádzajúcim sa na ŽST Kúty poskytnutá strava.

Aktuálne dáta týkajúce sa boja proti nelegálnej migrácii

 • od 29. 9. 2022
  • celkový počet zachytených nelegálnych migrantov na území SR k 31. 10. 2022: 2 675
  • celkový počet zachytených prevádzačov na území SR: 45
 • od 16. 10. 2022 (7:00) do 31. 10. 2022 (6:00)
  • celkový počet zachytených nelegálnych migrantov na území SR k 31. 10. 2022: 585
  • počet zachytených prevádzačov na území SR: 9
 • za operačný deň 31. 10. 2022
  • počet príslušníkov PZ, ktorí boli nasadení do spoločných hliadok na území Maďarska: 22
 • od 10. 10. 2022 (7:00) do 31. 10. 2022 (6:00)
  • celkový počet príslušníkov PZ vykonávajúcich kontroly na území Maďarska: 544
  • celkový počet zachytených nelegálnych migrantov na území Maďarska: 76