Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Na integrácii a starostlivosti o utečencov sa naďalej podieľa aj Slovenská humanitná rada

10. 04. 2024

logo EÚ

Ministerstvo vnútra ako riadiaci orgán pre program Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) uzavrelo so Slovenskou humanitnou radou tri zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na zabezpečenie starostlivosti pre žiadateľov o azyl a pomoci pri integrácii osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.

Ide o projekty  E.S.O., DETENT a Rifugio II. spolufinancované z fondov pre oblasť vnútorných záležitostí.

„Do výziev s názvami „Služby pre cieľovú skupinu“, „Služby pre cieľovú skupinu v azylových zariadeniach“ aIntegrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou“ vyhlásených v októbri minulého roka sa zapojila Slovenská humanitná rada, ktorá sa po odbornom hodnotení stala aj prijímateľom všetkých troch aktuálnych projektov. Tieto služby poskytovala Slovenská humanitná rada aj v predchádzajúcom programovom období 2014-2020,“ spresnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR Erna Dohnáliková.

Projekt E.S.O. je primárne zameraný na zabezpečenie komplexnej starostlivosti a doplnkovej pomoci pre žiadateľov o azyl. Aktivity projektu sa budú sústreďovať na všetky osoby v zariadeniach Migračného úradu MV SR, ako aj na maloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu umiestnených v Centre pre deti a rodiny v Medzilaborciach. Projekt  s alokáciou 1,6 mil. eur potrvá  33 mesiacov /od apríla 2024 do decembra 2026/. 

Projekt DETENT s celkovou alokáciou 975-tisíc eur  je orientovaný na zabezpečenie dôstojných životných podmienok osôb umiestnených v špecializovaných zariadeniach Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ, konkrétne príslušníkov tretích  krajín v  útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove a Sečovciach.  Potrvá 35 mesiacov / od apríla 2024 do februára 2027/.

Projekt Rifugio II. s prostriedkami alokovanými vo výške 1550 000 eur sa aktívne zapája do siete poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou. Ponúka odbornú pomoc pri sociálnej, zdravotnej, právnej, ekonomickej či kultúrnej integrácii, v neposlednom rade aj pri integrácii na trhu práce školskej integrácii. Potrvá 33 mesiacov /od apríla 2024 do decembra 2026/.