Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Neformálna videokonferencia ministrov vnútra EÚ o migrácii

08. 10. 2020

jha-mikulec-081023020-ilustr

Na videokonferencii vo štvrtok 8. októbra 2020 bol prezentovaný nový pakt o migrácii a azyle. Európska komisia pakt predložila 23. septembra 2020. Zahŕňa všetky prvky potrebné pre komplexný európsky prístup k migrácii. Stanovujú sa v ňom vylepšené a rýchlejšie postupy pre celý azylový a migračný systém.

 

Podľa Komisie sa paktom nastoľuje rovnováha medzi zásadami spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity. Cieľom je nahradiť v súčasnosti nefunkčný systém, ktorý za posledných päť rokov EÚ nedokázala opraviť. Musí sa prekonať súčasná patová situácia, nastať odklon od ad hoc riešení a zaviesť predvídateľný a spoľahlivý systém riadenia migrácie.

Účastníci videokonferencie
V rámci návrhov ide o konanie pred vstupom do EÚ – bránenie nelegálnym vstupom a skoré rozlíšenie tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu a tých, ktorí majú byť vrátení, prevencia zneužívania azylového systému – nový systém musí byť predvídateľný pre členské štáty aj pre žiadateľov o azyl a solidarita – jasná deľba zodpovednosti, férový a odolný mechanizmus solidarity. Diskusie by mali zahŕňať relokácie, návratové sponzorstvo a operačnú podporu.

Účastníci videokonferencie
Venujeme sa štúdiu návrhov Komisie, veľa detailov je potrebné ešte upresniť. V otázkach, ktoré sú nastolené je kľúčové nájsť konsenzus. Z nášho pohľadu je dôležité venovať pozornosť posilneniu ochrany vonkajších hraníc ako aj  účinnej návratovej politike. Je žiadúce urobiť  všetko preto, aby sa zabránilo nelegálnej migrácii, ale na druhej strane treba pomôcť tým, ktorí skutočne medzinárodnú ochranu potrebujú," uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec.

Účastníci videokonferencie

Počas videokonferencie bola prediskutovaná aj spolupráca s tretími krajinami v oblasti migrácie – severná Afrika/západný Balkán. Zdôraznená bola dôležitosť boja proti prevádzačstvu migrantov, zároveň bola označená ako spoločná priorita a bude posilnená angažovanosť medzi africkými a európskymi partnermi. 

Štátny tajomník Vendelín Leitner na konferencii tlmočil postoj ministra vnútra Romana Mikulca v otázke solidarity a povinných kvót.

V otázke solidarity, ktorá bola zadefinovaná na treťom poschodí pomyselného domu máme za to,  že táto uvedená otázka je nami vysoko podporovaná nielen voči osobám, ktoré ju potrebujú ale aj voči členským štátom, ktoré čelia migračnému tlaku. Na druhej strane ale naďalej nesúhlasíme s povinnými kvótami, zároveň záchrana na mori nemôže byť automatickou vstupenkou do EÚ. Preto si myslíme, že by sme sa v našich rokovaniach mali opätovne vrátiť k téme vyloďovacích platforiem,“ poznamenal  Vendelín Leitner.