Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2023, pondelok
 

Od 1. júna je účinná novela azylového zákona

31. 05. 2022

azyl-ilustr2022

Novela zákona č. 480/2002 o azyle systémovo upravuje prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Ďalšie úpravy vzišli z poznatkov aplikačnej praxe a potreby zosúladiť právny poriadok Slovenskej republiky s právom Európskej únie. Zmeny nadobúdajú účinnosť 1. júna 2022.

Najdôležitejšie zmeny:

  • upravuje sa hierarchia statusov ochrany udeľovaných cudzincom v SR - ide najmä o uprednostnenie posudzovania a poskytovania doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia pred udeľovaním azylu na účel zlúčenia rodiny, ale aj pred udeľovaním azylu z humanitných dôvodov;
  • v rámci  prvotnej  integrácie sa jednorazový príspevok vo výške 1,5-násobku životného minima pre jednu plnoletú osobu bude poskytovať aj cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana;
  • zavádza sa aj poskytovanie nového príspevku pre azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, a to integračného príspevku. Bude sa poskytovať vo výške 1,75-násobku sumy životného minima s tým, že sa budú spoločne posudzovať rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti. Príspevok sa bude poskytovať počas šiestich mesiacov.
  • ustanovuje sa zabezpečenie sociálneho a psychologického poradenstva a kurzu kultúrnej orientácie aj pre žiadateľov o udelenie azylu na základe ich individuálnych potrieb;
  • skracuje sa lehota pre prístup žiadateľov o azyl na trh práce, a to z 9 na 6 mesiacov, čím sa podporí proces ich integrácie  a umožní sa im získať vlastné finančné prostriedky;
  • ustanovuje sa doba, na ktorú sa žiadateľovi povolí pobyt mimo pobytového tábora (tzv. dlhodobá priepustka).