Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Od decembra môžu žiadatelia o azyl využívať možnosť bezplatnej právnej pomoci

24. 10. 2008

utecenci-ilustracka

Cieľom  novely zákona o azyle účinnej od 1. decembra 2008 je ďalšia harmonizácia nášho azylového práva s azylovým právom Európskej únie. Článok 15 smernice Rady EÚ 2005/85/ES /tzv. procedurálna smernica, /174,7 kB (PDF, 175 kB)/, ktorú do nášho azylového zákona transponujeme, ukladá členským štátom Európskej únie v prípade zamietnutej žiadosti o azyl zabezpečiť neúspešnému žiadateľovi bezplatnú právnu pomoc pri odvolaní voči zamietavému rozhodnutiu v azylovom konaní. Túto službu bude zabezpečovať Centrum právnej pomoci, organizácia ministerstva spravodlivosti. Nárok na bezplatnú právnu pomoc budú majú od 1. decembra 2008 tí účastníci konania o azyle, v prípade ktorých ministerstvo vnútra vydalo rozhodnutie o neudelení azylu alebo zamietlo ich žiadosť o azyl ako zjavne neopodstatnenú; alebo im odňalo azyl; alebo zrušilo, resp. nepredĺžilo doplnkovú ochranu; alebo zastavilo konanie z dôvodu res iudicata. Novelu poslanci schválili na svojej októbrovej schôdzi. 

Novelizovaný zákon o azyle upravuje niektoré doterajšie ustanovenia vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe. Odstránil sa napríklad problém dvojitého posudzovania prekážok administratívneho vyhostenia, kedy tieto prekážky posudzovalo ministerstvo v konaní o azyle a následne útvary polície podľa zákona o pobyte cudzincov. O existencii prekážok vyhostenia bude vo všetkých prípadoch rozhodovať už len príslušný policajný útvar.
Lehota na podanie opravného prostriedku na súd proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o azylu ako neprípustnej alebo zjavne neopodstatnenej, sa predĺžil zo 7 na 20 dní.