Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Okresný úrad vo Veľkom Krtíši vyhlásil mimoriadnu situáciu kvôli nárastu neregulárnej migrácie

01. 09. 2023

paragraf
Z dôvodu nárastu neregulárnej migrácie v okrese Veľký Krtíš  prednostka Okresného úradu Veľký Krtíš vyhlásila 1. septembra 2023 mimoriadnu situáciu, ktorá umožní využiť legislatívne nástroje na efektívnejšie zaistenie potrebných procesov.
K tomuto dňu neevidujeme žiadne narušenie verejného poriadku zo strany cudzincov s neoprávneným pobytom na území SR. 
 
Chápeme, že vzniknutá situácia môže spôsobovať obavy medzi občanmi, preto vyvíjame všetko úsilie k tomu, aby sa sme čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešili aktuálny stav.
 
Vytypovaním vhodnej lokality na vybavovanie cudzincov mimo obytnej zóny na okraji mesta Veľký Krtíš chceme zabezpečiť komfort a bezpečnosť miestnych obyvateľov a zároveň zrýchliť vybavovacie procesy. Uisťujeme verejnosť, že bezpečnosť je naším hlavným záujmom.
 
Ministerstvo vnútra okrem operatívnych opatrení podniká aj kroky k vyriešeniu neregulárnej migrácie z dlhodobého hľadiska. Cieľom je udržať bezpečnosť a nerušený každodenný život občanov a samospráv. 
 
Vyzývame občanov, aby sa v prípade podozrenia z narušenia verejného poriadku alebo z podozrenia z páchania trestného činu neváhali obrátiť na políciu.