Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Rezort vnútra už od februára zabezpečuje a koordinuje všetky činnosti súvisiace s pomocou pre odídencov prichádzajúcich z vojnou postihnutej Ukrajiny

24. 08. 2022

hp-ukrajina-blokacia-ilustr

"Vojenská agresia zo strany Ruska trvajúca už pol roka, je bezprecedentným útokom nielen na Ukrajinu ako štát, ale - v prenesenom význame - aj na zvyšok Európy a sveta. Je to potieranie demokracie, hodnôt, ktoré vyznávame, a za ktoré sme bojovali aj my ako národ niekoľkokrát v priebehu 20. storočia,” pripomenul minister vnútra Roman Mikulec.

Ako prvým kľúčovým prvkom v zvládaní tlaku prichádzajúcich odídencov sa ukázalo maximalizovať priepustnosť vonkajšej schengenskej hranice tak, aby boli zároveň dodržané všetky bezpečnostné kritéria, ktorými sme viazaní. Počas vrcholu migračnej vlny prechádzalo hraničnými priechodmi až 16-tísíc osôb denne, pričom vybavovací proces prebiehal priebežne.

Ďalšia starostlivosť o odídencov, ako napríklad poskytnutie občerstvenia, či tepla bola v prvopočiatku zabezpečovaná najmä pracovníkmi okresných úradov v súčinnosti s mimovládnym sektorom, ale aj bežnými ľuďmi. V rovnakom čase sa v rámci Migračného úradu a Sekcie krízového riadenia pripravovali legislatívne zmeny, ktoré umožnili rozšíriť existujúce rámce zákonov o azyle o civilnej ochrane tak, aby rezort dokázal poskytovať pomoc odídencom rýchlejšie a adresnejšie. Slovensko tak ako prvá krajina v Európskej únii ešte pred vydaním usmernenia z úrovne EÚ aktivovalo štatút dočasného útočiska.

Vývoj v žiadostiach o dočasné útočisko /číselné údaje nižšie/

Služby poskytované na hraniciach bolo z bezpečnostných a logistických dôvodov potrebné presunúť viac do vnútrozemia. Vznikol koncept veľkokapacitných registračných centier, kde odídenci mohli požiadať o štatút dočasného útočiska a zároveň im boli poskytnuté ďalšie služby ako ubytovanie, sociálnu, psychologickú a zdravotnú pomoc. Tieto centrá vznikli ako prvé v Michalovciach a Humennom, neskôr aj v Bratislave, Nitre a Žiline. Aktuálne, vzhľadom k prispôsobeniu sa súčasným potrebám,  fungujú veľkokapacitné centrá v Michalovciach a Bratislave.

Ukrajine rezort vnútra pomáha aj prostredníctvom humanitárneho HUBu v Haniske pri Košiciach -  koordinuje a distribuuje pomoc smerujúcu zo štátov EÚ. Od zriadenia HUBu začiatkom apríla ním prešlo 5 628 paliet s celkovou hmotnosťou 2 256,5 ton. Deklarovaná cena humanitárnej pomoci, ktorá prešla HUBom, je  46 599 301 EUR.

Keďže núdzové ubytovacie kapacity, ktoré zabezpečujú okresné úrady v spolupráci so samosprávami,  nie sú pre dlhodobé ubytovanie vyhovujúce a udržateľné, pristúpilo ministerstvo vnútra k motivačnému vyplácaniu príspevkov za ubytovanie odídenca pre občanov Slovenskej republiky. „Celková výška schválených príspevkov pre ubytovateľov za február až júl 2022 dosiahla 23,2 mil. eur,“ uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec. Štát týmto spôsobom odmeňuje tých, ktorí sa rozhodli odídencom pomôcť a poskytnúť im strechu nad hlavou.

Dôležitým  krokom bol presun procesu integrácie odídencov pod Riadiaci výbor  pre migráciu a integráciu, ktorý koordinuje migračný úrad MV SR. V pracovných skupinách  výboru spolu s partnermi z ďalších rezortov, zástupcami samospráv a tretieho sektora sa finalizuje Akčný plán integrovania odídencov, ktorého zámerom je práca s príchodzími odídencami na  nevyhnutný čas tak, aby boli samostatnými a taktiež aj prínosom pre Slovensko vo všetkých oblastiach.

Ministerstvo vnútra pozorne sleduje situáciu na Ukrajine a spolu s partnermi z ďalších rezortov a najväčších medzinárodných humanitárnych organizácií ako IOM, UNHCR alebo UNICEF sa pripravuje na prepokladané scenáre vývoja vojenského konfliktu a ich dopad na Slovensko. Zároveň v rámci Centra boja proti hybridným hrozbám aktívne monitoruje verejný priestor, vyvracia nepravdivé informácie a snaží sa proaktívne komunikovať overené fakty tak, aby bola zachovaná suverenita Slovenskej republilky.

“Výzvy, ktorým Slovenská republika čelí v posledných dvoch rokoch sa nedajú porovnávať s níčím, čo vo svojej samostatnej ére zažila. Pri prognózach, ktoré každodenne čítame, či už v súvislosti s klimatickou zmenou, vojnami – a to aj a najmä hybridnými či migráciou - je oveľa jasnejšie, že ich dokážeme zvládnuť iba v jednote. Národnej a aj medzinárodnej. Musíme si uvedomiť, že z poskytnutovania pomoci benefitujeme aj my. Rád by som sa preto poďakoval všetkým štátnym aj neštátnym subjektom, všetkým občanom Slovenska za to, čo v súvislosti s vojnou na Ukrajine spoločne dokázali,” dodal minister vnútra Roman Mikulec.

 Dáta v číslach

Zamestnanci MV SR nasadení od 24. 2. 2022  na území SR v súvislosti s dopadom vojny na Ukrajine:

 • okresné úrady: 12 541
 • Sekcia verejnej správy: 269
 • Sekcia krízového riadenia: 2 720
 • Hasičský a záchranný zbor: 6 802
 • Migračný úrad: 2 612
 • Policajný zbor: 12 818

 • Celkový počet osôb, ktoré vstúpili na územie SR od 24. 2. 2022: 729 688, z toho:
  • 144 706 mužov
  • 388 363 žien
  • 196 619 detí
 • Celkový počet udelených dočasných útočísk od 1. 3.  do 23. 8. 2022:  90 911
 • Celkový počet osôb na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu od 24. 2. do 23. 8. 2022:  492 134.
 • Dočasného útočiska sa k 1. 8. vzdalo 4 410 odídencov.

Vývoj pri vstupe a výstupe odídencov na UA-SK hranici