Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môžu na Slovensku požiadať o dočasné útočisko

16. 03. 2022

Požiadať o dočasné útočisko na Slovensku v súvislosti s vojnou na Ukrajine môže širší okruh osôb. Rozhodla o tom vláda na rokovaní 16. marca 2022. Vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska je v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady EÚ zo 4. marca. Poskytovanie dočasného útočiska sa od 17. marca 2022 vzťahuje na tieto skupiny osôb:
1. ŠTÁTNI OBČANIA UKRAJINY A ICH RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI, pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022
Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:
  • manžel štátneho občana Ukrajiny,
  • maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
  • rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny,
  • ďalší blízky príbuzný štátneho občana Ukrajiny, ktorý s ním žil v spoločnej domácnosti v čase okolností súvisiacich s hromadným prílevom vysídlených osôb a bol úplne alebo čiastočne na neho odkázaný.
2.  CUDZINCI, KTORÍ NIE SÚ ŠTÁTNYMI OBČANMI UKRAJINY A MAJÚ NA ÚZEMÍ UKRAJINY MEDZINÁRODNÚ OCHRANU ALEBO ROVNOCENNÚ VNÚTROŠTÁTNU OCHRANU udelenú pred 24. februárom 2022 a ICH RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI, pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022
Za rodinného príslušníka sa považuje:
  • manžel tejto osoby,
  • maloleté dieťa tejto osoby alebo maloleté dieťa manžela,
  • ďalší blízky príbuzný, ktorý žil s touto osobou v spoločnej domácnosti v čase okolností súvisiacich s hromadným prílevom vysídlených osôb a bol úplne alebo čiastočne na ňu odkázaný.
3. CUDZINCI, KTORÍ NIE SÚ ŠTÁTNYMI OBČANMI UKRAJINY A MAJÚ NA ÚZEMÍ UKRAJINY TRVALÝ POBYT udelený pred 24. februárom 2022 a nemôžu sa vrátiť za bezpečných a stabilných podmienok do svojej krajiny alebo regiónu pôvodu.