Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2023, streda
 

Spoločné cvičenie bezpečnostných zložiek preverilo pripravenosť SR v prípade prílivu migrantov

05. 08. 2015

migracny-cvicenie-mo-sr

Zlá bezpečnostná situácia v oblastiach severnej Afriky a Blízkeho východu, dôsledkom ktorej je migračná vlna do Európy,  bola dôvodom mimoriadneho cvičenia bezpečnostných zložiek SR. Trojdňové cvičenie Nový Horizont 2015 prebehlo v dňoch 28. -  30. júla 2015 vo výcvikovom priestore Kolíňanský vrch pri Nitre i v priestoroch 12. mechanizovaného práporu v Nitre – Krškanoch.

Zúčastnilo sa na ňom vyše 250 vojakov, policajtov, hasičov, záchranárov, príslušníkov ďalších zložiek ministerstva vnútra i Červeného kríža. K dispozícii mali zhruba 50 kusov bojovej techniky. Cvičenie slovenských bezpečnostných zložiek bolo zamerané najmä na overenie využitia praktických skúseností   v prípade masívneho nárastu počtu žiadateľov o udelenie azylu na Slovensku.  

Pri príprave, organizácii i samotnom priebehu cvičenia asistovali pracovníci Migračného úradu MV SR pod vedením vedúcej oddelenia azylových zariadení  Ing. Jany Janovičovej /na snímke/.

Účastníci cvičenia

Fiktívny azylový tábor Ministerstvo obrany SR vybudovalo  práve podľa odporúčaní expertných pracovníkov migračného úradu. Tábor bol prispôsobený tak, aby dokázal fungovať v núdzovom režime, bol schopný poskytnúť žiadateľom o udelenie azylu ubytovanie, stravovanie, hygienické potreby a  neodkladnú zdravotnú starostlivosť

Ďalšou z úloh zástupcov migračného úradu bolo školenie a usmerňovanie  pridelených členov armády, aby boli schopní  pracovať v nových pracovných pozíciách a mohli tak plniť úlohy potrebné pre zabezpečenie riadneho chodu záchytného tábora – od príjmu nových žiadateľov o udelenie azylu, cez zabezpečenie všetkých materiálno-technických požiadaviek až po zdravotnú a psychologickú starostlivosť.

Cieľom akcie Nový horizont 2015 bolo precvičenie koordinácie a súčinnosti pri možnom masívnom príleve migrantov do našej republiky, zosúladenie a usmernenie skúseností a vedomostí do jednotného celku pri vybudovaní záchytného tábora, jeho riadení a plnení všetkých nevyhnutných úkonov pri príjme a pobyte žiadateľov o udelenie azylu.

Ďalšie informácie nájdete tu.