Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Stanovisko MV SR a Policajného zboru k aktuálnej téme sekundárnej tranzitnej migrácie a k procesom s tým spojeným

03. 09. 2023

paragraf

Snažíme sa zabezpečiť dôstojné podmienky osobám čakajúcim na spracovanie ich údajov a registráciu. Je to štandardný postup vo všetkých krajinách EÚ.
Občania Slovenska môžu pokojne spávať. Vo Veľkom Krtíši a ani na ostatnom území Slovenskej republiky nebolo zaznamenané žiadne narušenie verejného poriadku zo strany týchto osôb.

Na všetky podozrenia z narušenia verejného poriadku, spáchania trestného činu alebo priestupku  polícia reaguje a preveruje ich. 

Zneužívanie už beztak komplikovanej životnej situácie ľudí utekajúcimi pred vojnou je poľutovaniahodné. Vyzývame preto politické strany, aby sa zdržali šírenia dezinformácií a nezavádzali spoločnosť. Ak chcú skutočne pomôcť, tak sa to dá spoluprácou na konštruktívnom riešení tejto problematiky.

Situácia dnes:

  • V okrese Veľký Krtíš bol vytypovaný objekt, v ktorom sa aktuálne zdržiavajú.
  • Zdôrazňujeme, že ide o prechodné stanovište, ktoré umožňuje zabezpečiť potrebné procesy a kontrolovať prítomnosť cudzincov.
  • Spracovanie ich údajov bude pokračovať zo strany cudzineckej polície. 
  • Cieľom je zabezpečiť bezpečnosť občanov a zároveň sprehľadniť migračné procesy.

Samotný priestor:

  • Osoby sa v ňom zdržiavajú spravidla niekoľko hodín. 
  • Okrem mobilných toaliet je vyčlenený priestor pre oddych v podobe ležadiek a spacích vakov, najmä pre zraniteľné skupiny cudzincov.


S lokálnymi zástupcami Slovenského červeného kríža komunikujeme o zabezpečení ďalších služieb v prípade potreby. 

Ministerstvo vnútra má v úmysle kombinovať operatívne opatrenia s dlhodobo pripravovanými legislatívnymi zmenami, aby sa dosiahlo efektívne riešenie neregulérnej tranzitnej migrácie.

Stanovisko Policajného zboru

Policajný zbor nasadil všetky sily a prostriedky vo veci zabezpečenia poriadku a bezpečnosti v súvislosti s nelegálnou migráciou. Problém nelegálnej migrácie nie je len problémom Slovenskej republiky a slovenskej polície, ale potýkajú sa s ním krajiny v celom európskom priestore. Ide o ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a putujú ďalej na západ. Pripomíname, že na našom území zostať nechcú a zotrvávajú len na nevyhnutný čas, počas ktorého prechádzajú kontrolou v našich a európskych systémoch. Polícia sa preto obracia na občanov Slovenskej republiky so žiadosťou o  strpenie.

V boji s nelegálnou migráciou sa prijímajú aj ďalšie kroky, okrem iného napríklad prezident Policajného zboru Štefan Hamran a veliteľ Celoštátneho hlavného veliteľstva polície Maďarska János Balogh vo štvrtok 31. augusta 2023 podpísali doplnené znenie Dohody medzi Prezídiom Policajného zboru  a Celoštátnym hlavným veliteľstvom polície Maďarska o vytvorení spoločných hliadok na území Maďarska v rámci spoločných operácií.

Novela dohody rozširuje pôsobenie spoločných hliadok oboch štátov na území Maďarska, čím sa umožní zintenzívnenie a zefektívnenie spolupráce najmä v oblasti boja proti nelegálnej migrácii prichádzajúcej na územie Maďarska a následne Slovenska zo západobalkánskej trasy.

Situáciu naďalej monitorujeme a podnikáme kroky aj na medzinárodnej úrovni, aby sme dostali tento problém do povedomia aj v Európskom spoločenstve, pretože iba spoločnými a systematickými riešeniami v rámci celej EÚ je možné problém v oblasti nelegálnej migrácie riešiť.

Polícia aj naďalej pokračuje vo zvýšenom výkone služby a to najmä na južnej hranici Slovenskej republiky, tak na území SR (čo má za priamy následok aj nárast počtu cudzincov evidovaných v blízkosti tejto štátnej hranice Slovenskej republiky), ako aj na strane Maďarska spolu s maďarskými kolegami.

Organizačno-technickými opatreniami sa snažíme v maximálne možnej miere zrýchliť konanie na útvaroch Policajného zboru. Preto sa niektoré úkony budú vykonávať aj na vybraných obvodných oddeleniach Policajného zboru.