Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Staráme sa o žiadateľov o azyl z Rakúska

14. 10. 2015

memorandum-ilustracny

Informáciu o príchode prvých žiadateľov o rakúsky azyl na Slovensko do Gabčíkova MV SR obdržalo 17. septembra 2015, k dnešnému dňu /14. október 2015/ je v azylovom centre 429 utečencov - žiadateľov o azyl v Rakúsku. Všetci sú zo Sýrie.  Z našej strany je všetko zabezpečené, k dispozícii je ubytovanie i stravovanie. V platnosti sú avizované  bezpečnostné opatrenia.  Počty policajtov na Obvodnom oddelení PZ v Gabčíkove sú navýšené. Pracuje sa na vylepšení kamerového systému v obci.

Rakúske ministerstvo vnútra má v Gabčíkove svojich sociálnych pracovníkov, ktorí sa budú o utečencov starať, no pomáhajú im aj slovenskí pracovníci. Z Rakúska prišli spolu s utečencami aj členovia rakúskej bezpečnostnej služby. 

Memorandum o porozumení s rakúskym ministerstvom vnútra o pomoci s prichýlením žiadateľov o azyl v Rakúsku platí na dva roky. Títo ľudia prichádzajú do Gabčíkova priebežne v skupinách.  Maximálne ich môže byť v zariadení v Gabčíkove naraz 500.

Počas pobytu v Gabčíkove sa môžu voľne pohybovať. Žiadne konflikty s obyvateľstvom alebo problémy sme doteraz nezaznamenali.

Ide o žiadateľov o rakúsky azyl, ktorí budú na Slovensku dočasne, teda po skončení procesu sa vrátia späť do Rakúska. Preto nepredpokladáme, že by páchali trestnú činnosť,  alebo robili výtržnosti, keďže by to zmarilo ich šance na získanie azylu v Rakúsku.

SR bude naďalej pomáhať utečencom formou humanitárneho transferu, pomoc sa navýši

Memorandum o porozumení,  na základe ktorého Slovensko má dočasne ubytovať vo svojom zariadení 500 žiadateľov o azyl z Rakúska, podpísali podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák a spolková ministerka vnútra Rakúskej republiky Johanna Mikl–Leitner   v utorok 21. júla 2015 vo Viedni.

Po skončení azylového procesu sa títo migranti vrátia späť do Rakúska. „Ďakujeme Slovensku za prejavenú solidaritu,“ povedala spolková ministerka vnútra Rakúskej republiky Johanna Mikl–Leitner po stretnutí s Robertom Kaliňákom vo Viedni. Minister  Kaliňák zdôraznil, že Slovensko síce rázne odmietlo povinné kvóty migrantov presadzované niektorými krajinami, ale otázku utečeneckej vlny vnímame veľmi citlivo.Slovensku sa dostalo veľkej podpory zo strany Rakúska v minulosti, preto sme sa rozhodli takýmto spôsobom pomôcť. Rakúsko má viac ako 70 000 žiadostí o azyl v tomto roku. Aj keď 500 dočasných azylantov túto situáciu nevyrieši, určite aspoň z časti pomôže,“ dodal minister.

 Podpis memoranda
 Podpis memoranda o porozumení

Ide o dočasné ubytovanie pre žiadateľov o azyl, ktorí budú ubytovaní v Gabčíkove. Slovensko bude znášať náklady na stravu a ubytovanie, rakúska strana náklady na zdravotnú starostlivosť, strážnu službu, vreckové a ďalšie. Po skončení azylového procesu sa všetci žiadatelia o azyl vrátia naspäť do Rakúska, na Slovensku teda nezostanú.

Slovensko zvýši aj počet humanitárnych transferov, ktoré robíme od roku 2008. Týkajú sa o najzraniteľnejších skupín  obyvateľov (matky s deťmi), ktoré v spolupráci s UNHCR  vyberáme z utečeneckých táborov a po dočasnom pobyte v našom zariadení putujú do finálnej krajiny, predovšetkým  do USA.

Podpis memoranda
Šéfovia rezortov vnútra Slovenska a Rakúska - Robert Kaliňák a Johanna Mikl-Leitner

Slovenská republika  na pondelkovom stretnutí ministrov vnútra v Bruseli potvrdilo, že v rámci zvládnutia utečeneckej vlny v Európe príjme len 100 kresťanov zo Sýrie, ktorých sa v spolupráci s charitatívnymi organizáciami budeme snažiť integrovať,  a ktorí po úspešnej integrácii zostanú žiť na Slovensku.