Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Svetový deň utečencov 2010

15. 06. 2010

denutecencov

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov organizuje Migračný úrad MV SR v dňoch 18. - 23.júna 2010 športovo-kultúrne podujatia v pobytovom tábore v Rohovciach a v Opatovskej Novej Vsi, v záchytnom tábore Humenné a detskom domove pre maloletých bez sprievodu v Hornom Orechovom. Oslavy sú financované z technickej pomoci spoločného systému riadenia a kontroly všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov.

Program bude pozostávať zo športových súťaží, kultúrno-spoločenských aktivít a prezentácií národných kultúr. Účastníci podujatí si budú môcť spríjemniť tento deň i spoločným posedením s občerstvením.

Ministerstvo vnútra, ktoré je zodpovedným orgánom fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, z tohto programu podporilo na Slovensku doposiaľ 61 projektov so zameraním na problematiku žiadateľov o udelenie azylu, azylantov, osôb, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, ilegálnych migrantov či občanov s legálnym pobytom na území Slovenskej republiky. K hlavným podporovaným aktivitám patrí poskytovanie sociálneho, právneho, psychologického, pracovného poradenstva, výučba slovenského jazyka, pomoc osobám s udelenou medzinárodnou ochranou vo všetkých oblastiach integrácie na území SR, výskumné aktivity, budovanie kapacít, výmena skúseností, zabezpečenie dobrovoľných a nútených návratov či podpora ochrany vonkajších hraníc a boj proti nelegálnej migrácii.

Aktivity v rámci Dňa utečencov budú prebiehať:

18. júna 2010 (10:00h – 15:00h)
Detský domov Horné Orechové

21. júna 2010 (10:00h – 15:00h)
Pobytový tábor Rohovce

22. júna 2010 (10:00h – 15:00h)
Pobytový tábor Opatovská Nová Ves

23. júna 2010 (10:00h – 15:00h)
Záchytný tábor Humenné