Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Témami online konferencie Salzburského fóra boli najmä hybridné hrozby a migrácia

28. 06. 2022

salzburg-forum-mapa

Štátny tajomník ministerstva vnútra Vendelín Leitner v utorok 28. júna 2022 zúčastnil videokonferencie Salzburského fóra. Ministerská videokonferencia sa konala pri príležitosti ukončenia polročného predsedníctva Poľskej republiky. Hlavnými témami diskusných príspevkov boli hybridné hrozby a inštrumentalizácia migrácie zo strany bieloruského režimu.

Predstavitelia sa zhodli na tom, že Poľsko a pobaltské krajiny sa stali terčom dôkladne naplánovaného a dôsledne realizovaného hybridného útoku, ktorý využíva migráciu  na destabilizáciu európskych krajín a prerušenie spolupráce. Zástupcovia členských štátov v rámci diskusie venovali taktiež pozornosť výzvam v spojitosti so situáciou na Ukrajine a koordinácii readmisných aktivít.

"Nevyprovokovaná ruská vojenská agresia proti Ukrajine viedla k masívnemu ničeniu a vysídľovaniu ukrajinského obyvateľstva, ktoré uteká pred vojnou. Morálnou povinnosťou krajín Salzburského fóra je nielen prijať ukrajinských utečencov, ale poskytnúť dočasnú ochranu a postarať sa o nich na nevyhnutne potrebný čas," odznelo medzi diskutujúcimi.

Rokovanie Salzburského fóra

Predstavitelia zúčastnených krajín sa zároveň zhodli na tom, že táto udalosť viedla k najzávažnejšej humanitárnej kríze v Európe od druhej svetovej vojny. Zároveň pripustili, že vojnová agresia Ruska voči Ukrajine môže mať dlhodobejšie dôsledky na iné aspekty globálnej politiky, ako sú bezpečnosť a migrácia.

Okrem členských štátov Salzburského fóra sa online konferencii zúčastnili ministri a zástupcovia krajín západného Balkánu a Moldavska, ktorí zhodnotili súčasnú situáciu v oblasti nelegálnej migrácie v regióne a vymenili si skúsenosti týkajúce sa najnovšieho vývoja. K téme nelegálna migrácia vystúpil na fóre za Slovenskú republiku štátny tajomník ministerstva vnútra Vendelín Leitner, ktorý upozornil na fakt, že "najčastejším partnerom pri readmisiách z tretích krajín je pre Slovensko práve Ukrajina. Čísla nelegálnych vstupov na územie Slovenska z Ukrajiny z roku 2021, kedy Ukrajina prevzala 171 osôb z celkového počtu 190, poukazujú na rokmi vybudované a spoľahlivé partnerstvo. Najväčšiu časť nelegálnej migrácie na územie Slovenska však netvorí nelegálne prekročenie pozemnej hranice s Ukrajinou, ale tranzitná migrácia zo západného Balkánu".

Rokovanie Salzburského fóra

Vendelín Leitner vo svojom vystúpení zároveň dodal, že Slovensko v najbližších mesiacoch predpokladá vzostup nelegálnej migrácie a to aj z dôvodu pôsobenia faktorov ako zlá bezpečnostná, ekonomická a environmentálna situácia v domovskej krajine, ktorú nelegálni migranti opúšťajú.

Účastníkmi fóra boli taktiež európske inštitúcie ako FRONTEX, EUAA, Europol, ale aj zástupcovia vedenia spoločnej koordinačnej platformy (JCP). Zúčastnení predstavitelia krajín povzbudili JCP, aby pokračovala a ďalej podporovala svoje koordinačné úsilie a činnosti, ktoré sú šité na mieru v krajinách pokrývajúcich všetky prvky jej mandátu.

Predstavitelia dnešnej online-konferencie skonštatovali, že Salzburské fórum zohráva naďalej osobitnú úlohu pri posilňovaní regionálnej bezpečnostnej situácie v regióne a vyjadrili odhodlanie pokračovať v spolupráci v rámci fóra. Nevyhnutná je naďalej podpora strategickej a operačnej spolupráce v rámci EÚ, ako aj s tretími krajinami.

Na záver stretnutia všetky zúčastnené strany uvítali priority nadchádzajúceho rumunského predsedníctva a vyjadrili odhodlanie spoločne a efektívne pracovať v záležitostiach spoločného záujmu v rámci Salzburského fóra v budúcnosti.