Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Tematické stretnutie EMN na tému „Právne služby pre žiadateľov o azyl a osoby s poskytnutou medzinárodnou ochranou“

07. 10. 2015

MÚ - stretnutie

Odbor migrácie a integrácie Migračného úradu v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), ako členovia Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike,  zorganizovali v dňoch 5. -6. 10. 2015 tematické stretnutie EMN na tému „Právne služby pre žiadateľov o azyl a osoby s poskytnutou medzinárodnou ochranou.“ Na stretnutí sa okrem zástupcov z príslušných odborov Migračného úradu zaoberajúcich sa azylovou procedúrou, postupmi pri „dublinských prípadoch,“ vyhľadávaním informácií o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl, ako aj zastupovaním na súdoch zúčastnili aj zástupcovia Centra právnej pomoci, ktorí sa venujú najmä druhostupňovému právnemu zastupovaniu. Strany diskutovali o rôznych právnych aspektoch azylového konania, ich spoločných prekážkach a bodoch, ktoré by mohli byť zlepšené aj prostredníctvom bližšej spolupráce medzi oboma inštitúciami. Prezentované a distribuované boli taktiež aktivity a výstupy EMN, spolu s predstavením možností ich využitia účastníkmi v praxi. Stretnutie bolo mimoriadne prínosné pre všetky strany, najmä pokiaľ ide o výmenu dobrých skúseností z praxe.