Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

Tematické stretnutie zástupcov Európskej migračnej siete

20. 05. 2015

emn-banner

V dňoch 12. - 13. mája 2015 sa v Piešťanoch pre zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti migrácie a azylu uskutočnilo tematické stretnutie Európskej migračnej siete  /EMN/ s názvom Sociálna práca a praktické skúsenosti so starostlivosťou o žiadateľov o udelenie azylu a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou.

Tematické stretnutie bolo zorganizované v rámci pracovného programu Národného kontaktného bodu EMN v SR na roky 2015-2016. Národný kontaktný bod EMN v SR tvorí Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Štatistický úrad SR a Medzinárodná organizácia pre migráciu (Úrad v SR) vo funkcii koordinátora. Aktivity EMN na Slovensku spolufinancuje Európska únia a Ministerstvo vnútra SR.

Účastníci stretnutia

Jednou z ústredných diskutovaných tém bola aktuálna situácia týkajúca sa  obdobia Fondu pre azyl, migráciu a integráciu spolu s hodnotením prechodného "krízového obdobia" medzi týmto fondom a ukončeným Európskym utečeneckým fondom z pohľadu mimovládnych organizácií a pracovníkov Migračného úradu MV SR, ako aj riešenie praktických problémov súvisiacich s utečencami.

Prezentované a distribuované boli taktiež vybrané výstupy EMN za rok 2014, spolu s predstavením plánovaných aktivít v roku 2015.

Účastníci stretnutia

Stretnutie bolo hodnotené pozitívne najmä z hľadiska posilnenia ďalšej spolupráce medzi jednotlivými subjektmi do budúcnosti. Účastníci tiež prebrali riešenia niektorých problémov vyplývajúcich z praktickej implementácie metodík v praxi. Konštatovali pozitívne sa rozvíjajúcu spoluprácu s kolegami z Českej republiky – Správou utečeneckých zariadení MV ČR, zástupkyňa ktorej sa tiež aktívne zúčastnila na stretnutí.