Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Tlak nelegálnych migrantov na vonkajšiu hranicu klesá

19. 05. 2010

uhcpfoto

Od vstupu Slovenska do EÚ počet cudzincov žiadajúcich o poskytnutie ochrany v zmysle medzinárodných dohovorov klesá, rovnako ako aj tlak nelegálnych migrantov na vonkajšiu hranicu. Vyplýva to zo Správy o stave plnenia úloh vyplývajúcich z Koncepcie migračnej politiky za rok 2009, ktorú schválila vláda. Pre neoprávnené prekročenie vonkajšej hranice bolo v roku 2008 zadržaných 1034 cudzincov a minulý rok ich bolo už iba 611. V prípadoch nelegálnej migrácie neboli minulý rok zaznamenané nové alebo neobvyklé trendy.

Takisto pokračuje pokles žiadostí o azyl, ktorý sa týka aj okolitých členských štátov EÚ s výnimkou Poľska. O azyl vlani požiadalo 822 cudzincov, čo je o 107 menej ako v roku 2008. Udelený bol v 14 prípadoch. Doplnková ochrana bola poskytnutá v 98 prípadoch a štátne občianstvo získal jeden cudzinec.

Znížil sa tiež počet povolených pobytov na slovenskom území. Vlani ich bolo 11 790, čo je v porovnaní s rokom 2008 o 4763 menej.

V minulom roku sa však vyskytol nový fenomén tzv. „overstayers“ – občanov tretích štátov, ktorí vstupujú do hostiteľskej krajiny legálne a po uplynutí doby platnosti pobytu nevycestujú ale naďalej zotrvávajú v schengenskom priestore. Na Slovensku je tento trend výraznejší nie len pri Ukrajincoch ale aj u štátnych občanov Vietnamu a Číny.

Neoprávnený pobyt cudzincov na Slovensku bol zistený aj na základe predloženia pozmenených alebo nepravých matričných dokladov. Chceli nimi preukázať, že sú Slováci žijúci v zahraničí, prípadne majú povolenie na pobyt v inom členskom štáte EÚ a prostredníctvom sobáša so slovenským štátnym občanom sa pokúsili získať pobyt v schengenskom priestore. Kvôli neoprávnenému pobytu sa vlani riešilo 1174 cudzincov, ktorí boli vyhostení.

Poskytnutím pomoci 98 palestínskym utečencom sa Slovensko vlani prvý raz aktívne zapojilo do presídľovacieho procesu. Poskytlo pomoc 98 palestínskym utečencom, ktorí boli z utečeneckého tábora Al Walid na iracko-sýrskej hranici premiestnení na Slovensko, kde získali starostlivosť a ochranu až do transferu do cieľovej krajiny.