Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

USA: Slovensko úspešne bojuje proti obchodovaniu s ľuďmi

04. 09. 2012

Vláda USA vyzdvihla úsilie Slovenska v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Hodnotiacu správu americkej administratívy predstavili 4. septembra 2012 na ministerstve vnútra zástupca vedúceho misie americkej ambasády v SR Norman Thatcher Scharpf a minister vnútra Robert Kaliňák.

Slovenská republika  si už druhý rok udržala v správe americkej vlády hodnotenie „jedna“, a zaradila sa tak medzi štáty, ktoré najefektívnejšie bojujú proti tomuto zločinu. SR v súčasnosti patrí už nielen medzi krajiny pôvodu a tranzitu obchodovania s ľuďmi, ale sa stáva aj cieľovou krajinou, a to najmä pre ľudí pochádzajúcich z Ukrajiny, Moldavska, Rumunska a Bulharska. Badateľný je odklon od výskytu sexuálneho zneužívania k núteným prácam, obeťami sú čoraz častejšie muži a vôbec osoby rôzneho veku.

Za rok 2011 eviduje ministerstvo vnútra 19 zistených prípadov obchodovania s ľuďmi, za prvý polrok tohto roka 11. Pomoc obetiam novodobej formy otroctva zabezpečuje ministerstvo prostredníctvom Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Od vytvorenia programu v roku 2008 poskytlo ministerstvo pomoc 109 postihnutým.

Funguje takisto linka pomoci 0800 800 818. Konajú sa tiež školenia osôb v štátnej správe, samospráve a treťom sektore na identifikáciu obetí. Tejto problematike sa venuje aj Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Košice. V tomto roku realizovalo kampane „Viete, čo robí teraz vaše dieťa?“ a „Bez informácií sa stávaš otrokom.“