Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Ústredný krízový štáb navrhol kabinetu predĺžiť obdobie vyplácania príspevku za ubytovanie odídencov

13. 09. 2022

uks-13092022-ilustr

Počas rokovania  o otázkach ďalšieho postupu v súvislosti s riadenou integráciou odídencov z vojnou postihnutej Ukrajiny v utorok 13. septembra 2022 sa  Ústredný krízový štáb uzniesol odporúčať vláde schváliť predĺženie termínu vyplácania príspevku za ubytovanie odídencov.

Pre ubytovateľov, ktorí sú fyzické osoby, nesie do konca roka 2022 zodpovednosť za kontrolu a vyplácanie príspevkov za ubytovanie obec po ohlásení odídenca na miestnom úrade /raz mesačne/.

Otázky ubytovania bude štát riešiť aj naďalej využitím štátnych ubytovacích zariadení, ktoré môžu byť využívané na tento účel.

 „Zhodli sme sa tiež konsenzuálne na akčnom pláne, všetci zástupcovia rezortov, ktorí sa dnešného rokovania zúčastnili, ako aj zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska a ďalších organizácii," uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec.  

Zľava - šéf hraničnej a cudzineckej polície Robert Gucký, minister  vnútra Roman Mikulec a šéf migračného úradu Ján Orlovský

Stratégia riadenej integrácie odídencov obsahuje rozdelenie činností, kompetencií a rozsahu úloh spojených s riešením problematiky začleňovania odídencov z Ukrajiny do väčšinovej spoločnosti. Základnými piliermi celého dokumentu je vytvoriť podmienky na zhodnotenie potenciálu odídencov pre ekonomický a spoločenský rozvoj regiónov Slovenska, ktoré majú predpoklady na zvládnutie ich začlenenia do spoločnosti.

 „Cieľom je vytvoriť priestor pre  adekvátne, dôstojné a nekonfliktné spolužitie odídencov v slovenskej spoločnosti. Je taktiež dôležité uvedomiť si, že až 80% odídencov na Slovensku tvoria ženy, a preto je dôležité integračné opatrenia prijímať aj so zreteľom na ich špecifickú situáciu. Podľa neformálnych prieskumov medzinárodných organizácií existuje predpoklad, že nadpolovičná väčšina odídencov z Ukrajiny sa chce vrátiť späť. Napriek tomu je dôležité nastaviť podmienky ich pobytu na Slovensku tak, aby počas nasledujúcich rokov boli prínosom pre miestny rozvoj a komunitu, ktorej budú súčasťou," podotkol minister vnútra a predseda Ústredného krízového štábu Roman Mikulec.

Rokovanie ústredného krízového štábu

Návrh stratégie bol vypracovaný medzirezortným Riadiacim výborom pre migráciu a integráciu  za účasti samospráv a neziskového sektora pod vedením Migračného úradu MV SR.

Dokument, okrem rozpracovania krokov v rámci všetkých životných oblastí od sociálneho zabezpečenia, zdravia, bývania, vzdelania, práce a kultúry, obsahuje aj 12 odporúčaní pre celú verejnú správu a súkromný sektor.  Týkajú sa napríklad vytvorenia schémy financovania rekonštrukcie určených budov vo vlastníctve samosprávy a štátu, či rozšírenia jazykovej prípravy detí v školách a zamestnaných odídencov.

 „Situácia na vonkajších hraniciach s Ukrajinou je aktuálne pokojná, počet ľudí, ktorí prechádzajú cez hraničné priechody, je stabilizovaný, naďalej viac ľudí denne odchádza späť na Ukrajinu, ako k nám prichádza. Od 15. septembra sa zároveň ruší prechod pre peších cez Vyšné Nemecké a hraničný priechod sa tak vracia späť do pôvodného režimu spred začiatku vojny,"  povedal Róbert Gucký, riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ.

  „Myslíme si, že počas nadchádzajúce zimy sa situácia môže z hľadiska prichádzajsúceho počtu odídencov z Ukrajiny skomplikovať, upozornili sme na tento rozmer na rokovaní aj kolegov zodpovených za oblasť sociálnych vecí, zdravotníctva či školstva," skonštatoval riaditeľ Migračného úradu Ján Orlovský.