Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Ústredný krízový štáb reflektoval na aktuálnu situáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine

31. 05. 2022

uks31052022-ilustr

Ústredný krízový štáb v utorok 31. mája 2022  rokoval pod vedením jeho predsedu ministra vnútra SR Romana Mikulca. Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine sa diskutovalo o aktualizácii viacerých procesov či personálnom zabezpečení, ktoré sú nevyhnutným atribútom pri riešení a nastavení migrácie osôb prichádzajúcich na územie SR z vojnou postihnutej Ukrajiny. Štáb prehodnocoval aj vyhlásenie mimoriadnej situácie v krajine.

„Mimoriadna situácia v našej krajine naďalej zostáva zachovaná, nakoľko súvisí aj s pandémiou COVID-19. Na základe vyjadrení zástupcov rezortu zdravotníctva a úradu verejného zdravotníctva, Ústredný krízový štáb jej zrušenie dnes neodsúhlasil aj vzhľadom na to, že ministerstvo zdravotníctva berie do úvahy v tejto veci stanovisko Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá pandémiu nepovažuje za ukončenú," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Témou dnešného rokovania štábu bola úprava lokálnej dopravy v blízkosti štátnej hranice s Ukrajinou a režimu bezplatnej prepravy. ÚKŠ sa zhodol na tom, že vzhľadom k aktuálnej situácii bude optimalizovať počty vypravených dopravných prostriedkov, ktoré slúžili na bezplatnú prepravu odídencov. Samotný systém prepravy bude časovo obmedzený a kontrolovaný aj z dôvodu, aby nedošlo k zneužívaniu dopravy na území SR zo strany tzv. pendlerov.

Rokovanie Ústredného krízového štábu

Predmetom rokovania bola taktiež úprava poskytovania zdravotnej starostlivosti bezprostrednej v blízkosti štátnej hranice. Vzhľadom k tomu, že od vypuknutia vojenského konfliktu neboli zaznamenané prípady, ktoré by si vyžadovali neodkladnú osobitnú zdravotnú starostlivosť a výkony boli nulové, budú prichádzajúcim osobám poskytované služby zdravotníctva v štandardnom rozsahu, na rovnakej úrovni ako občanom SR. Informoval o tom minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

O situácii s veľkými ubytovacími zariadeniami pre odídencov informoval Ján Orlovský, riaditeľ migračného úradu. Z predneseného návrhu vyplynula potreba zriadenia novej pracovnej skupiny, ktorá nadviaže na záver Integračnej skupiny. ,,Riadiaci výbor pre azyl a migráciu cudzincov preberie záväzky Integračnej skupiny, zohľadní pri plnení úlohy a ďalšom nastavení aj návrhy neziskových organizácii. Jej úlohou bude v súčinnosti so všetkými zainteresovanými kompetentnými zložkami zastrešovať problematiku migrácie a azylu komplexnejšie a vo väčšom rozsahu,“ zdôraznil Ján Orlovský.

Rokovanie Ústredného krízového štábu

Na návrh vedúceho medzirezortnej pracovnej skupiny Petra Ivana, generálneho riaditeľa Sekcie krízového riadenia MV SR,  boli prehodnotené počty nasadených silových, bezpečnostných ako aj civilných zložiek zabezpečujúcich služobnú činnosť priamo na hraničných priechodoch a vo veľkokapacitných centrách: ,,Optimalizácia personálu je podmienená aktuálnym číselným ukazovateľom, ktorý odzrkadľuje klesajúci príliv odídencov z Ukrajiny na územie SR. Prijaté opatrenia sa, samozrejme,  nebudú dotýkať kontroly hraníc a hraničného dozoru na východnej hranici, ten ostane naďalej zachovaný."

V závere ÚKŠ minister vnútra poďakoval všetkým zúčastneným za profesionálny prístup pri zabezpečovaní komplexného procesu od začiatku vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine a manažovaní migračnej vlny. ,,Som rád, že napriek zložitej situácii v prvých dňoch vojnového konfliktu, ktorý sa dotkol aj Slovenska sme spoločne dokázali,  v súčinnosti silových, bezpečnostných zložky ako aj zástupcovia ďalších rezortov, plnohodnotne reagovať a byť maximálne súčinní. Ďakujem taktiež neziskovým organizáciám a dobrovoľníkom, ktorí preukázali hneď v úvode ich nezastupiteľné miesto vo verejnej správe. Verím, že po psychicky  a fyzicky náročnom období využijeme tento čas na načerpanie síl. Na druhej strane aj samotné prijaté závery dnešného rokovania nám ukazujú, že toto obdobie je nevyhnutné využiť na plánovanie, prípravu, koordináciu ďalšej činnosti, ktorá nám pomôže adekvátne zvládať ďalšie krízové situácie."

Foto: MV SR, Vladimír Benko