Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Veľkonočné stretnutie s klientmi migračného úradu

19. 04. 2018

migracny-velka-noc (3)

Zamestnanci odboru migrácie a integrácie migračného úradu MV SR sa počas veľkonočných sviatkov stretli s osobami, ktorým bol v Slovenskej republike udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana.

V príjemných priestoroch bratislavskej Novej Cvernovky a košickej Tabačky (migračný úrad ďakuje za bezplatné poskytnutie priestorov) sa rozprávalo nielen o slovenských zvykoch a tradíciách súvisiacich s oslavami Veľkej noci, ale aj o bežnom živote osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.

Veľkonočné stretnutie

Cieľom stretnutí s osobami s udelenou medzinárodnou ochranou je totiž krem iného aj to, aby sa každý, kto v SR získal medzinárodnú ochranu, mal v prípade krízovej životnej situácie na koho obrátiť.

Dlhodobou snahou migračného úradu MV SR je bezproblémová integrácia osôb, za ktoré Slovenská republiky prevzala zodpovednosť tým, že rozhodla o udelení medzinárodnej ochrany. Migračný úrad MV SR je nápomocný týmto osobám, najmä s pracovnou integráciou a integráciou do škôl.  

Veľkonočné stretnutie

Zamestnanci odboru migrácie a integrácie migračného úradu MV SR však komunikujú s týmito ľuďmi aj o ich každodenných starostiach, radostiach, rovnako aj o problémoch, s ktorými sa u nás stretávajú.