Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Vláda schválila aktualizáciu Kontingenčného plánu pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie SR

28. 06. 2023

02 - Vo VKC v hlavnom meste našlo pomoc už viac ako 6 300 Ukrajincov

Minister vnútra SR Ivan Šimko v stredu 28. júna 2023 vlády predložil aktualizáciu Kontingenčného plánu pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie Slovenskej republiky, ktorý bol schválený v októbri 2022. 

Súčasný dokument platný do decembra 2023, nemení mechanizmus spúšťania opatrení ani opatrenia samotné, predlžuje však štátnym orgánom časový rámec naprípravu pravdepodobných scenárov vývoja vojny Ruska proti Ukrajine, a tým aj dôležitý priestor na prípravu týkajúcu sa materiálno-technického vybavenia, ale aj personálneho zabezpečenia v prípade nutnosti. 

„Ministerstvo vnútra aj naďalej pokračuje v budovaní kapacít civilnej ochrany, ktorá bola roky na okraji záujmu. Materiálno-technické vybavenie tak nebude slúžiť iba na potreby spojené s mimoriadnou situáciou, ale bude môcť byť použité v prípade potreby kdekoľvek a kedykoľvek v prípade akejkoľvek mimoriadnej situácie,” uviedol minister vnútra SR Ivan Šimko. 

Ministerstvo vnútra v súvislosti s optimalizáciou nasadených síl a prostriedkov, po dohode s partnermi z iných rezortov, mimovládnymi organizáciami a samosprávami, pristupuje k 1. 7. 2023 k ukončeniu prevádzky Tranzitného centra Michalovce a tiež poskytovania núdzového ubytovania v priestoroch hraničného priechodu Vyšné Nemecké. 

Tranzitné centrum v Košiciach, ktoré je v prevádzke Okresného úradu Košice, bude za podpory mimovládnych organizácií pokračovať v poskytovaní služieb v doterajšom režime aj naďalej. 

“Všetci aktéri budú aj naďalej pripravení v krátkom čase obnoviť poskytovanie služieb v plnom rozsahu a v súlade s kontingenčným plánom. Pokiaľ sa vojna Ruska proti Ukrajine neskončí, bude potrebné byť ako štát pripravený na všetky scenáre,” zdôraznila generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia MV SR Michaela Kaňová.

Z 1 510 877 osôb, ktorí prekročili hranice medzi Ukrajinou a Slovenskom, k 18. júnu 2023 požiadalo v Slovenskej republike o štatút dočasného útočiska 118 197 odídencov, teda takmer 8 % prichádzajúcich.