Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Vláda schválila zvýšenie príspevku za ubytovanie odídencov podľa zákona o azyle, poskytovať sa bude do februára 2023

21. 09. 2022

euro-money-zbierka

Vláda v stredu 21. septembra 2022  schválila  novelu nariadenia č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie na základe zákona o azyle, návrh ktorej na rokovanie predložil minister vnútra Roman Mikulec. Novelizovaný predpis nadobudne účinnosť 1. októbra 2022.

Poskytovať  príspevok za ubytovanie pre fyzické osoby bude možné do 28. februára 2023, teda do času platnosti štatútu dočasného útočiska.

Nariadenie tiež zvyšuje sumu poskytovaného príspevku o 25 percent:

  • z 8 eur na 10 eur za dospelú osobu;
  • zo 4 eur na 5 eur za osobu mladšiu ako 15 rokov.

„Zvýšením poskytovaného príspevku chceme tiež v tejto chvíli motivovať poskytovateľov tohto typu ubytovania, s prihliadnutím na zvyšujúce sa náklady na jeho poskytovanie. Tento model poskytovania ubytovania odídencom je výhodnejší z hľadiska nákladov štátu, pomáha slovenským domácnostiam a súčasne je optimálny aj pre integráciu odídencov, čo je naším hlavným cieľom," uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

Minister Roman Mikulec na rokovaní kabinetu

Schválená zmena tiež zvyšuje súhrnné sumy za ubytovanie odídencov za kalendárny mesiac v závislosti od počtu obytných miestností pomerne k zvýšeniu príspevku za ubytovanie odídenca za jednu noc. Pôvodné súhrnné sumy sa zvyšujú o 25 percent a zaokrúhľujú sa na celé desiatky.

Praktické informácie pre žiadateľov o príspevok ministerstvo vnútra zverejňuje na svojej webovej stránke.

Problematikou integrácie sa aj naďalej zaoberá medzirezortný Riadiaci výbor pre migráciu a azyl, ktorý pod vedením Migračného úradu MV vypracoval dokument Stratégie riadenej integrácie odídencov a odídenkýň z Ukrajiny v podmienkach Slovenskej republiky.

„Každý krok, ktorý ministerstvo vnútra s partnermi vykonáva v rámci integrácie odídencov a odídenkýň z Ukrajiny, má ambíciu vytvoriť im také podmienky, aby sa čo najskôr mohli osamostatniť a byť nezávislými od podpory štátu,či iných neštátnych inštitúcií. Už teraz sú mnohí z nich zamestnaní a spolupodieľajú sa tak na vytváraní hodnôt pre Slovensko, pre každého z nás. Materiál o integrácii predložíme na rokovanie vlády čoskoro,“uzavrel Ján Orlovský, riaditeľ Migračného úradu.