Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Vojna na Ukrajine: ministerstvo vnútra odštartovalo na sociálnej sieti komunikačnú kampaň so študentmi UKF Nitra

10. 01. 2023

nitra-ukrajina

V piatok 24. februára 2023 to bude rok, čo svet zasiahla vojna na Ukrajine. Ministerstvo vnútra a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre odštartovala spoluprácu, ktorej cieľom je ukážka integrácie ľudí z Ukrajiny, ktorí ušli pred vojnou na Slovensko a ich prínos pre našu krajinu. 

„Cieľom kampane je priblížiť ukrajinskú kultúru, zvyky, ale ukázať aj ekonomický a spoločenský prínos odídencov pre slovenskú spoločnosť," povedal Roman Mikulec, minister vnútra SR. 

„Téma vojny na Ukrajine je dlhodobo aktuálnou, naši východní susedia sú na Slovensku už prirodzenou súčasťou, a preto sme sa rozhodli sprostredkovať verejnosti uhly pohľadov, ako sa im v našej krajine darí, pomôcť tiež spoznať ich zvyky či tradície," doplnila Zuzana Eliášová, riaditeľka Tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra MV SR.

Ministerstvo vnútra  dlhodobo vníma  aktuálne aj dlhodobé výzvy v komunikácii a percepcii dôležitých tém verejnosťou. Téma vojny na Ukrajine je často zneužívaná na šírenie nenávisti a propagandy. Rezort vnútra nadviazal spoluprácu s Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorej výstupom je komunikačná kampaň na sociálnych sieťach rezortu. Mediálne výstupy kampane vytvorili študenti magisterského štúdia mediálnych a komunikačných štúdií pod záštitou Inkubátora multimediálnej digitálnej produkcie zriadeného na filozofickej fakulte UKF v Nitre. 

Ministerstvo vnútra  a akademický sektor v zastúpení UKF v Nitre aj prostredníctvom poukázania na prínos Ukrajincov a ich kultúry pre Slovensko bojujú proti dezinformáciám a hoaxom spojených s ruskou agresiou na Ukrajine. 

Komunikačná kampaň vznikla v rámci predmetu public relations (odborná mentorka študentských výstupov - doktorka V.  Szabóová) pod supervíziou docentky Lucie Spálovej, externú supervíziu zastrešili profesorka Amiee Shelton (Roger Williams University, USA), docentka Jitka Vysekalová (čestná prezidentka Českej marketingovej spoločnosti) a Vladimír Šnídl (redaktor denníka N).  Výstupy vo forme krátkych videí, podcastov a infografík budú v priebehu januára a februára2023  uverejňované na sociálnych sieťach ministerstva vnútra. "Tvoria zmes slovenských a ukrajinských respondentov, z ktorých každý reprezentuje nezastupiteľnú časť spoločnosti. Okrem uznávanej etnologičky v rámci rozhovorov svoje vstupy poskytla napríklad aj pracovníčka archívu v Prešove, či učiteľka slovenčiny pre Ukrajincov," povedala jedna z autoriek.

Spoluprácu s mladými študentmi vníma rezort vnútra ako kľúčovú nielen z hľadiska získavania praktických skúseností, ale tiež v budovaní občianskeho povedomia a hláseniu sa ku demokratickým hodnotám. „Filozofické fakulty vždy plnili úlohu strážcov demokracie a podporovali rozvoj kritického myslenia, výsledky spolupráce budú rezonovať aj v následnej mediálnej praxi študentov a pomáhajú scitlivovať verejný diskurz o aktuálnych témach," doplnila doc. Lucia Spálová

O Inkubátore multimediálnej digitálnej produkcie

IMDP je marketingovo-komunikačný ateliér na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre. Vznikol v roku 2019, jeho víziou je vytvárať pre študentov, výskumníkov i mladých absolventov mediálnych a komunikačných štúdií priestor, podmienky a najmä príležitosti pre ďalší praktický profesijný rozvoj na princípoch coworkingu. Inkubátor je reálny, ale aj digitálny priestor, kde môžu členovia nielen navrhovať, produkovať, ale zároveň výskumne verifikovať efektivitu a dopad vytvorených multimediálnych produktov pod mentoringom skúsených marketérov. Pridanú hodnotu predstavuje najmodernejšie technické  vybavenie, realizácia workshopov orientovaných na aktuálne digitálne trendy a spolupráca s konkrétnymi subjektmi kreatívneho priemyslu. Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie založila doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., ktorá je zároveň CEO (Chief Executive Officer), a vedie ho kreatívna manažérka  Mgr. Veronika Szabóová, PhD. 

 

Plánované výstupy kampane

 • 6. 1. 2023 - vianočné sviatky 
 • 10. 1. 2023  - tlačová správa – kampaň študenti Vojna na Ukrajine plus post na sociálne siete – pripraví MV
 • 10. 1. 2023  - príspevok Rešpektujme sa navzájom
 • 12. 1. 2023 - video – veda
 • 17. 1.  2023 - podcast – Anička – študentka z Ukrajiny
 • 19. 1. 2023 - príspevok – Iba spoznávaním kultúry druhých národov môžeme podporiť rešpekt, bezpečnosť a dôstojnosť pre všetkých bez rozdielu
 • 24. 1. 2023 - video – ekológia
 • 26. 1. 2023 - príspevok variant A – Ukrajinské varenynky či slovenské pirohy
 • 31. 1.  2023 -  podcast – Petra – ubytovanie
 • 2. 2. 2023 - príspevok Ľudia sa obyčajne boja toho čo nepoznajú
 • 7. 2. 2023 -  video - tatérka
 • 9. 2. 2023  - príspevok  Ako Ukrajinci obohatili slovenskú kultúru
 • 14. 2.  2023 -  podcast – Alenka – archív
 • 16. 2. 2023  -  infografika – gastronómia 
 • 21. 2. 2023  -  infografika – sviatky  
 • 21. 2. 2023 -  kvíz na stories
 • 23. 2. 2023 -  komunikácia MV mimo kampane – 1 rok vojny na UA  
 • 28. 2. 2023 -  podcast – Zuzana – učenie slovenčiny Ukrajincov