Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Zasadnutie Platformy solidarity pre Ukrajinu na pôde EÚ vyslovilo Slovensku pochvalu

23. 06. 2023

eu-solidarita-ukrajina

Na pôde Európskej komisie sa v uplynulých dňoch uskutočnilo prvé fyzické rokovanie Platformy solidarity pre Ukrajinu. Na rokovaniach o troch hlavných témach - ubytovaní, krízovom plánovaní  v súvislosti s príchodom ľudí z Ukrajiny a o budúcnosti  štátutu dočasného útočiska - za zúčastnili zástupcovia Migračného úradu MV SR Lukáš Baňacký a Sekcie krízového riadenia MV SR Braňo Tichý.

Pri téme ubytovania došlo k všeobecnej zhode o potrebe hľadania udržateľných a trvalých riešení s dôrazom na podporu osamostatňovania sa Ukrajincov a Ukrajiniek v EÚ.

"Z porovnávania rôznych prístupov, ktoré aplikujú jednotlivé členské krajiny EÚ vo vzťahu k dlhodobému ubytovaniu ľudí utekajúcich pred vojnou vyplynulo, že model ubytovacieho príspevku, ktorý sme zaviedli na Slovensku ako jedna z prvých krajín, patrí medzi najefektívnejšie formy pomoci. Tento nástroj totiž zabezpečuje rozloženie ubytovávaných ľudí po celom teritóriu krajiny a výrazne napomáha práve prirodzenej integrácii odídencov. Ubytovávanie u súkromných ubytovateľov je aj najlacnejšou formou z hľadiska verejných zdrojov a zároveň podporujú domáce obyvateľstvo,”vysvetľuje Lukáš Baňacký z Migračného úradu MV SR.

Slovensko dostalo na fóre pochvalu - zo všetkých členských štátov boli práve zástupcovia Slovenska a Estónska vybraní, aby odprezentovali úspešné príklady praxe z roku 2022.

"Keď som dostal pozvánku na stretnutie na pôde Európskej komisie, tešil som sa, že sa od 27 expertov a expertiek priučím, ako sa krízové riadenie veľkej migrácie z vojnou postihnutej krajiny robí v krajinách, kde to robia roky. Trošku ma preto prekvapilo, keď ma na začiatku ako zástupcu Slovenska spolu s Estónskom požiadali, aby sme prezentovali, ako sme ku tomu pristúpili u nás. Ukázalo sa, že Európska komisia si nás vybrala ako príklad, z ktorého by sa mohli poučiť ostatné krajiny, ktoré s plánovaním a spoluprácou medzi zložkami zápasia. Napriek tomu, že je neustále priestor na zlepšenie, sme sa dostali medzi nasledovaniahodné príklady. Skúsenosť z Bruselu je však povzbudením, že sme na správnej ceste a že sa to dá,” vysvetľuje poradca pre oblasť migrácie Braňo Tichý.