Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Zástupcovia ministerstva vnútra hovorili so starostami z okolia Veľkého Krtíša o riešení situácie s migrantmi

05. 09. 2023

krtis-starostovia-ilustr

Na stretnutí zástupcov ministerstva vnútra so starostami obcí a miest v okolí Veľkého Krtíša v utorok 5. septembra 2023 sa konštruktívne debatovalo o možnostiach zlepšenia situácie a zmiernenia zaťaženia samospráv a kvality života občanov.

Zástupcovia samospráv komunikovali svoje otázky o prijímaní ďalších opatrení a možných krokoch na zmiernenie tlaku na obce a mesto Veľký Krtíš. Situácii môže pomôcť plánované zníženie vyťaženosti pracovísk cudzineckej polície v prihraničných oblastiach, a tým odľahčenie súčasných dočasných čakacích priestorov na registráciu vo vyhradených priestoroch. 

V okrese Veľký Krtíš je zároveň naplánované zriadenie registračných pracovísk mimo obývaných oblastí tak, aby sa cudzinci, ktorí neoprávnene prekročili štátnu hranicu, zdržiavali na mieste menej ako 24 hodín.

Stretnutie vo Veľkom Krtíši

"Polícia je v súčasnosti vystavená náročnému zaťaženiu vzhľadom na nedostatok kapacít. Napriek tomu však vykonáva všetky úkony, ktoré jej ukladá zákon a zabezpečuje bezpečnosť občanov. Poskytujme polícii všetku podporu, ktorú potrebuje, vrátane zvýšenia kapacít, lepšej vybavenosti a zlepšenia pracovných podmienok. Otázka nasadenia Ozbrojených síl SR v zmysle zákona o Policajnom zbore je v procese riešenia,”  vyjadril sa štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič. 

Stretnutie vo Veľkom Krtíši

Uzavretie hraníc by v súčasnosti nebolo funkčným riešením. Pri 654,8 km dlhej  slovensko-maďarskej hranici  s množstvom veľkých a menších priechodov a vzájomnej komunikácii prevádzačov by to bolo neefektívne využitie síl a prostriedkov. Kľúčovým je boj proti prevádzačstvu, kde Slovensko patrí medzi nájúspešnejších v EÚ v pomere počet príslušníkov PZ na počet zadržaných prevádzačov.

“Prioritou je zabezpečenie bezpečnosti občanov Slovenskej republiky, no pri prijímaní opatrení máme zároveň na zreteli zodpovednosť voči ľudským právam. Situáciu v okrese skomplikoval aj náhly až dvojnásobný denný nárast zo 100 na 300,” vysvetľuje viceprezident Policajného zboru Damián Imre.

Stretnutie vo Veľkom Krtíši

Predmetom rokovania krízového štábu bolo tiež zabezpečenie vyhradených priestorov pre najzraniteľnejšie skupiny osôb - matiek s deťmi, ako aj  zabezpečenie stravovania či hygieny. 

Zo Sýrie sú v súčasnosti vysídlené 4 milióny osôb. Celková tranzitná migrácia vzrástla na území Slovenskej republiky v medziročnom porovnaní o vyše 900 percent: z takmer 3 000 záchytov v období od 1. 1. 2022  do 3. 9. 2023 na 27 634 záchytov. Otázka zvládania migrácia je dlhodobým fenoménom, ktorý sa týka celej Európy a na zmiernenie jej dopadov je potrebné prijímať spoločné riešenia na európskej úrovni. 

Stretnutie vo Veľkom Krtíši

Úlohou zložiek ministerstva vnútra je zabezpečovanie verejného poriadku, ale tiež riešenie krízových situácií každého druhu, teda aj migračnej krízy.