Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Zástupcovia organizácií orientovaných na azyl a migráciu rokovali o prevencii neúspešnej integrácie žiadateľov

07. 05. 2018

Európska migračná sieť - logo

V dňoch 19.  a 20. 4. 2018 Migračný úrad ministerstva vnútra SR  v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu zorganizoval v rámci Európskej migračnej siete stretnutie na tému „Predchádzanie neúspešnej integrácie osôb s udelenou  medzinárodnou ochranou  v SR“.

Hlavným cieľom stretnutia bola prezentácia aktivít, skúseností a problémov z praxe migračného úradu, s ktorými sa jeho zamestnanci stretávajú pri práci s osobami s udelenou medzinárodnou ochranou a tiež diskusia s cieľom nadviazať spoluprácu medzi zástupcami štátnej správy, vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií a iných kompetentných aktérov v oblasti predchádzania neúspešnej integrácii.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia o. z. Adra, Slovenskej  humanitnej rady, obce Rovné, IUVENTY, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, o. z. Človek v ohrození, Islamskej nadácie,  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvoa vnútra ČR.

Účastníci sa zaoberali predovšetkým aktivitami zameranými na prácu so školami a mládežou, vymenili si skúsenosti a dohodli sa na možnostiach ďalšej spolupráce.