Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2023, štvrtok
 

Zástupkyňa UNHCR ocenila aktivity Slovenska pri zvládaní utečeneckej krízy

22. 04. 2022

leitner-unhc2

Štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner v piatok 22. apríla 2022 privítal na pôde rezortu zástupkyňu úradu Vysokého komisára pre utečencov pri OSN /UNHCR/ Kelly T. Clements. Slovensko bolo treťou krajinou, ktorú navštívila počas svojho pracovného programu.

Zástupkyňa komisára vyzdvihla úsilie Slovenska v zvládaní utečeneckého náporu od prvého dňa konfliktu. Ocenila tiež rýchle aktivovanie možnosti udelenia štatútu dočasného útočiska, dokonca pred usmernením Európskej komisie. Pri celkovom zhodnotení konštatovala, že z krajín v prvej línii je aktivita Slovenska vo všetkých oblastiach zvládania utečeneckej krízy najlepšia.

Dôležitou témou stretnutia bola možnosť využitia mechanizmov UNHCR na zefektívnenie a uľahčenie zvládania utečeneckej krízy súvisiacej s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Ide o pomoc v štyroch hlavných oblastiach: humanita, repatriácia, integrácia a hotovostná podpora pre odídencov. Rýchlej implementácii má napomôcť aj zriadenie pracoviska UNHCR v Bratislave a Košiciach.

Kelly T. Clements a Vendelín Leitner

„Verím, že otvorenie novej kancelárie UNHCR na území Slovenska značne zvýši kvalitu života utečencom z Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú na našom území. Podľa našich informácií je veľa Ukrajincov odhodlaných sa čo najskôr vrátiť na Ukrajinu, a preto je potrebné zabezpečiť dočasnú aj dlhodobú pomoc v prípade, ak návraty na ich rodné územie nebudú naďalej možné,” povedal štátny tajomník Vendelín Leitner.

Návšteva veľkokapacitného centra v Bratislave

Kelly T. Clements spolu so štátnym tajomníkom Vendelínom Leitnerom navštívili veľkokapacitné centrum v Bratislave, kde jej bol predstavený proces registrácie pri žiadaní o dočasné útočisko, možnosti ubytovania, požiadania o dávky v hmotnej núdzi a ďalšie služby, ktoré centrum poskytuje. Kelly T. Clements taktiež ocenila súčinnosť štátu, samospráv a dobrovoľníkov. Podľa štátneho tajomníka Vendelína Leitnera sa po dvoch mesiacoch od vypuknutia konfliktu zdá byť práve spolupráca medzi rôznymi sektormi najefektívnejšou: Hľadáme riešenia pre zlepšenie spolupráce so samosprávami a neziskovými organizáciami, pretože práve v takýto situáciách si uvedomujeme, že takáto synergia je kľúčová pre zvládanie akejkoľvek krízy.”

Foto: MV SR, Vladimír Benko